♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

sobota, 21 marca 2015Zbliżają się Święta Wielkanocne.

Z tej okazji wszystkim Sybirakom i odwiedzającym
życzymy zdrowia, szczęścia w życiu osobistym,
a przede wszystkim optymistycznego,
wiosennego spojrzenia w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was pokojem,
umacnia Waszą wiarę, nadzieję i miłość.
Niech Matka Zmartwychwstałego Pana, Matka Pokoju
wyprasza u Boga wszystkim potrzebne łaski i
Boże błogosławieństwo.

niedziela, 15 marca 2015

Spotkanie opłatkowe w Jaroslawiu

27 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu.

W spotkaniu uczestniczyli z Zarządu Koła w Lubaczowie uczestniczyli : Teresa Mielnik, Lidia Argasińska, Mieczysław Szymoniak.

sobota, 14 marca 2015

Spotkanie opłatkowe 2015 rok

15 stycznia 2015 roku, w w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie,odbyło się spotkanie opłatkowo -noworoczne Członków Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Ks.Dziekan Andrzej Stopyra, Proboszcz Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie,Burmistrz Lubaczowa Pan Krzysztof Szpyt i Pan Stanisław Szyk.

Zarząd Oddziału w Jarosławiu reprezentowała Pani Irena Halwa oraz troje członków Zarządu.

Przybyłych Gości powitał Pan Mieczysław Szymoniak. Podziękował wszystkim za przybycie. Ubolewał, że z roku na rok ubywa osób, które przeżyły tę gehennę i Terenowe Koło Sybiraków maleje. W słowie skierowanym do przybyłych powiedział: „Okres Bożego Narodzenia to okres radości, rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, choince, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń , kolędowania. Tam, na zesłaniu też były Wigilie...ale takie, których nie zapomnimy do końca życia...”
W imieniu własnym i całego Zarządu Oddziału złożył wszystkim życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności, radości w życiu rodzinnym i błogosławieństwa Bożego.
Po przemówieniu Pana Mieczysława Szymoniaka, głos zabrała Pani Lidia Argasińska.W kilku słowach złożyła informację z pracy koła, a następnie odczytała wiersz Mariana Jonkajtysa-" Co to jest Syberia?"
Po wierszu minutą ciszy uczczono pamięć śp. Zofii Garczyńskiej,Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu oraz zmarłych na zesłaniu , a także tych, którzy odeszli już po powrocie do Ojczyzny.
Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna w wykonaniu Zespołu"MAGAPAR" pod kierownictwem Pani Barbary Thieme. Szczerymi brawami Sybiracy i zaproszeni goście nagrodzili występ dzieci, wręczając im także drobne upominki.
Ks.Dziekan Andrzej Stopyra poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki.Życzył wszystkim obecnym wszystkiego dobrego, zdrowia i spotkania w tym samym gronie za rok na kolejnym już spotkaniu opłatkowym.


Do życzeń dołączył się także Pan Krzysztof Szpyt, Burmistrz Miasta.
Wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Poczęstunek, wspólne kolędowanie i rozmowy zakończyły nasze tegoroczne spotkanie opłatkowe, które przygotowane przez Panią Teresę Mielnik i Panią Lidię Argasińską upłynęło w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Koła Zdzisława Hadla, zebrani powierzyli pełnienie tej funkcji do końca kadencji Panu Mieczysławowi Szymoniakowi

Uczestnictwo w pogrzebie

20 grudnia 2014 roku w wieku 89 lat zmarła Zofia Garczyńska , która w dniu 2 lipca 1989 roku założyła Związek Sybiraków Oddział w Jarosławiu i przez 25 lat była jego prezesem.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Zesłańca Sybiru.Medalem "Pro Memoria" i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Odznaczona przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Złotą Odznaką za zasługi dla Związku Sybiraków. W dniu 29 stycznia 2013 roku wydała książkę pt: " Ich za Polskę męczył kat..."

Pogrzeb odbył się 22 grudnia 2014 roku na cmentarzu w Jarosławiu. W uroczystościach pogrzebowych z ramienia Zarządu Koła Sybiraków w Lubaczowie, uczestniczyli Pani Teresa Mielnik, Pani Lidia Argasińska i Pan Mieczysław Szymoniak.


Wywiad z Panią Lidią Argasińską

8 października 2014 roku uczniowie drugiej klasy dziennikarskiej Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie -Agnieszka Buczek i Paweł Babik, przeprowadzili wywiad z lubaczowianką wywiezioną na Syberię w czasie II wojny światowej. 16.02.2015roku szkolne radio GIT wyemitowało pierwszą audycję, którą można odsłuchać tutaj

Wydarzenia wrześniowe

1 września 2014 roku, dla uczczenia poległych w czasie drugiej wojny światowej, złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem


16 września 2014 roku, Pan Zdzisław Hadel i Pan Mieczysław Szymoniak uczestniczyli w uroczystych obchodach 75 rocznicy śmierci gen. bryg. Józefa Kustronia- patrona Zespołu Szkół w Lubaczowie


W imieniu wszystkich Sybiraków, w dniu 17 września 2014 roku,z okazji Dnia Sybiraka, Pani Teresa Mielnik złożyła kwiaty w Sanktuarium Matki Boskiej w Lubaczowie.
Zamówiła również Mszę Świętą w intencji Sybiraków, którzy nigdy nie powrócili z nieludzkiej ziemi i tych , którzy odeszli na "wieczną wartę".


19 września 2014 roku,z okazji Dnia Sybiraka oraz 25 rocznicy powstania Związku Sybiraków w Jarosławiu, Pani Lidia Argasińska, Pan Władysław Białek i Pan Mieczysław Szymoniak uczestniczyli w Uroczystości Patriotyczno-Religijnej. Pod Pomnikiem usytuowanym na Placu Piotra Skargi złożono kwiaty.

W czasie tej uroczystości Pan Mieczysław Szymoniak otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Związku Sybiraków


W październiku 2014 roku, Pani Teresa Mielnik udzieliła wywiadu uczniom Szkoły Podstawowej w Trzebownisku. Tematem spotkania był pobyt na Syberii.

Udział w pasowaniu na ucznia klasy pierwszej

30 maja 2014 roku z okazji Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie, w klasach pierwszych odbyło się pasowanie na ucznia.

W pięknej i podniosłej uroczystości uczestniczyli między innymi Ksiądz Proboszcz Czesław Gołdyn oraz Pani Maria Magoń, Burmistrz Miasta Lubaczowa.


Pasowania dokonał członek Zarządu Kola Związku Sybiraków w Lubaczowie, Pan Mieczysław Szymoniak

Spotkanie z uczniami Publicznego Gimnazjum Nr1 w Lubaczowie

W dniu 26 maja 2014 roku członkowie Koła Związku Sybiraków, Pani Lidia Argasińska i Pan Mieczysław Szymoniak, na zaproszenie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie, wzięli udział w spotkaniu z uczniami. W trakcie spotkania dzielili się wrażeniami z pobytu na Sybirze.

Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału w Jarosławiu

W lutym 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału w Jarosławiu, z udziałem Władysława Białka, delegata Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie oraz zaproszonych gości- Lidii Argasińskiej i Mieczysława Szymoniaka.

Władysław Białek został wybrany na członka Zarządu Oddziału w Jarosławiu.

Spotkanie opłatkowe z 16 stycznia 2014

16 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie opłatkowe, połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału w Jarosławiu.
Spotkanie odbyło się w Miejskim Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością zaproszone władze miasta : Pani Burmistrz Maria Magoń, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Zdzisław Cioch oraz Pan Krzysztof Szpyt, Wicestarosta Powiatu.

W związku z rezygnacją Pana Zdzisława Hadla z funkcji Prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie, Zarząd Koła podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Panu Zdzisławowi Hadlowi.

Na okres jednego roku zebrani przedłużyli kadencję zarządu Koła w następującym składzie:

Zdzisław Hadel – Honorowy Prezes
Lidia Argasińska - Wiceprezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Mieczysław Szymoniak - Członek
Bronisława Mazepa – Członek

Podczas spotkania wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie w Jarosławiu. Delegatami zostali: Władysław Białek i Tadeusz Walczyk.


 

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków.


Powitanie Sybiraków i zaproszonych gości przez Panią Lidię Argasińską.
 
 
Głos zabrali również zaproszeni goście, Pani Burmistrz Maria Magoń oraz Pan  Wicestarosta Krzysztof Szpyt. Podziękowali za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu opłatkowym. Zapewnili, że takie spotkania i kontakty z Sybirakami wzbogacają ich wiedzę na temat bolesnych, wojennych przeżyć tych,którzy żyją wśród nas.
 
Uroczyście pożegnano Pana Zdzisława Hadla, ustępującego z funkcji Prezesa Zarządu  Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie i nadano mu tytuł Honorowego Prezesa. Podziękowano za duży wkład i zaangażowanie w założenie i prowadzenie Koła, za serce włożone w prace Koła i za owocną tyluletnią współpracę.

 

W imieniu męża, Pana Zdzisława Hadla, za wspólne lata pracy podziękowała małżonka, Pani Krystyna Hadel.Z programem artystycznym przygotowanym przez mgr Aleksandrę Bek i mgr Małgorzatę Rzepę, wystąpiła młodzież ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.

 
Po pięknej części artystycznej uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem i składali życzenia świąteczne i noworoczne. Ta część spotkania zakończyła się poczęstunkiem i śpiewaniem kolęd.

Duży wkład w przygotowaniu spotkania i poczęstunku włożyły Pani Teresa Mielnik i Pani Lidia Argasińska.

♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.