♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

wtorek, 30 czerwca 2020

Basznia Dolna


                                                         ♦ BASZNIA DOLNA♦

1. Tablica Pamięci

2. Napis na Tablicy brzmi:


3.Tablica zamontowana została  na murach kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej.

4. Wykonawca Tablicy - Pan dr Stanisław Marek Dryniak z ASP w Krakowie.

5. Znak pamięci  ufundowała Gmina Lubaczów.

6. Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy nastąpiło 28 czerwca 2020 roku w Baszni Dolnej.


7. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali:

-  Pani Teresa Mielnik i Pan Tadeusz Wałczyk- zesłańcy Sybiru,
- Ksiądz dr Leszek Bruśniak - Proboszcz Parafii Pw. Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej,
- Pani Anna Schmidt-Rodziewicz-Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP,
- Pan Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów,

8. Poświęcenia dokonali :

- Ksiądz dr Leszek Bruśniak - Proboszcz Parafii Pw. Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej,
-  Ksiądz
kan. mgr Andrzej Stopyra- Proboszcz Parafii Konkatedralnej
Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego. 


9.  Dane techniczne tablicy: 

- Materiał: jasny marmur , 
- Wymiary: 95x115 cm.


Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamięci Sybiraków

       

Uroczyście upamiętniono tragiczną 80. rocznicę masowych zsyłek Polaków, przeprowadzonych przez ZSRR na zajętych w 1939 r. wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej.  

          „Pamięć ocala, bywa jednak i tak, że i ona potrzebuje ocalenia” 

- słowa te przyświecały uczestnikom uroczystości, która odbyła się 28 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej. 

Odsłonięcia tablicy i jej poświęcenie rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą. Jest to już kolejny znak pamięci na terenie powiatu lubaczowskiego przypominający o tych tragicznych wydarzeniach.

Proboszcz parafii ks. Leszek Bruśniak w odpowiedzi na inicjatywę Wiesława Kapla, wójta Gminy Lubaczów zgodził się na taką formę upamiętnienia. Wyznaczył godne miejsce i włączył się w przygotowanie uroczystości.


Mszę świętą w intencji mieszkańców gminy Lubaczów wywiezionych przez sowietów na Sybir w 1940 roku, zmarłych na nieludzkiej ziemi i ocalonych, sprawowali ksiądz Andrzej Stopyra - Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego oraz dr Leszek Bruśniak Proboszcz Parafii Pw. Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej.

Po zakończonej Eucharystii odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Prowadząca uroczystości, Pani Marta Tabaczek, powitała wszystkich gości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili:

-Pan Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów,
-Pani Barbara Janczura - Członek Zarządu Terenowego Koła Związku  Sybiraków w Lubaczowie,
-Pani Anna Schmidt-Rodziewicz – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP,
-Pani Teresa Pamuła- Poseł na Sejm RP
-Pan Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski.

Podkreślano, iż pamięć o przeszłości  jest mądrością narodu, bo gdy zabraknie świadków historii, podtrzymywanie, pielęgnowanie i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom, wymagać będzie  większej determinacji i zaangażowania. Dlatego też tak ważne są wszystkie znaki piątek, 26 czerwca 2020

" Stać na straży prawdy i pamięci" - uroczysta sesja w 80. rocznicę deportacji mieszkańców gminy Lubaczów na Sybir.


"Stać na straży prawdy i pamięci” 

uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów 
w 80. rocznicę deportacji mieszkańców gminy Lubaczów na Sybir. 25 czerwca 2020 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów, poświęcona deportacji mieszkańców powiatu lubaczowskiego przez Sowietów w 1940 roku.

Na uroczystość przybyli:

–  Pani Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego
–  Pan Paweł Głaz- Wicestarostę Lubaczowskiego
– Pani Barbara Janczura Członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie,
–  Pan dr Zygmunt Kubrak- historyk i regionalista,
–  Pan Dariusza Sałek- adiunkt Muzeum Kresów w Lubaczowie,
– Starszy chorąży ZS Eugeniusz Huk – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejski- Gminne w Lubaczowie, Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny Światowej – Okręg Lubaczowski, przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Lubaczowie,
– Pan Adam Antonik i Pan Stanisław Pachołek- Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego,
– Harcmistrz Anna Hawrylak- Komendantka Hufca ZHP w Lubaczowie im. Harcmistrza Wiktora Hassa Paneckiego,
– Sierżant Związku Strzeleckiego Jacek Świstowicz- Zastępca Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
– sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Lubaczów, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Goście wysłuchali przemówień Pana Wiesława Kapla - Wójta Gminy Lubaczów, Pana Dariusza Sałka, Pani Barbary Janczury oraz dr Zygmunta Kubraka.

Wszystkie wystąpienia łączył przejmujący obraz tragicznego losu, jaki spotkał ludzi zesłanych do Związku Sowieckiego, niespodziewanie niedziela, 21 czerwca 2020

Wygnaniec (piosenka) - Helena Włażewska


Wygnaniec (piosenka) - Helena Włażewska

Nad Bergamakiem patrz kto tam stoi...
to Polski biedny wygnaniec
wpatrzony w fale i zadumany
cierpliwie czeka na swój koniec.

Jemu wszystko jedno, żyć czy umierać.
Nie stoi w łaskę losowi.
Raz jeszcze spojrzał - wzrokiem w dal błysnął
i rzekł: bądźcie mi zdrowi.

I padł na ziemię i krzyknął strasznie,
ów krzyk brzmieć będzie przez wieki,

sobota, 20 czerwca 2020

List - Helena Włażewska


List - Helena Włażewska


Dziś chwytam za pióro i piszę słów parę
do sióstr, braci, matki i taty.
Do kraju, ojczyzny mej ukochanej,
do mojej rodzinnej chaty.


Piszę powoli, a z oczu łzy lecą
i pióro litery rysuje,
że może już się nie zobaczymy,


Modlitwa - Helena WłażewskaModlitwa - Helena Włażewska

Kto się spodziewał, kto śmiał powiedzieć,
Że na Sybirze nas jesień zastanie...
Kto wie jak długo tu jeszcze będziemy.
O miej nad nami Panie zmiłowanie.

Gdy rozpacz, smutek ogarniać nas będzie.
Ty nie odwracaj od nas twarz swą Panie.wtorek, 16 czerwca 2020

Komary - Wojciech Brejter

Komary - Wojciech Brejter

Upał jak w piecu.
Podchodzisz spragniony do rzeczki,
żeby trochę się ochłodzić
i już Cię mają.

Atakują chmarą.
Setki owadów atakuje na raz.
Opędzasz się od uprzykrzonego roju.
Bez skutku.

Już za późno.
Zatruły Ci organizm zarazkami
choroby zwanej malarią.

niedziela, 14 czerwca 2020

Pożegnaliśmy Katarzynę Załogę


                                                       

W sobotę, 13 czerwca 2020 r. pożegnaliśmy ŚP. Katarzynę Załogę. Uroczystość pogrzebowa zaczęła się mszą żałobną w kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Załużu, a pochówek na tamtejszym cmentarzu. Pogrzeb odbył się w asyście pocztu sztandarowego Sybiraków, z którym przybył p. Stanisław Myśliwy. W poczcie sztandarowym stanęli wnukowie Sybiraków z Dachnowa.

W imieniu Sybiraków z Terenowego Koła w Lubaczowie, mowę pożegnalną wygłosiła Barbara Janczura - członek Zarządu. Poniżej treść przemówienia.


Pożegnanie Katarzyny Załogi.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani KATARZYNY ZAŁOGI, Sybiraczki. Mieszkanka gminy Lubaczów przeżyła 100 lat, 2 miesiące i 11 dni.


100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Ś.P. Katarzyna Załoga, wieloletni członek lubaczowskiego Koła Związku Sybiraków.


Urodzona 1 kwietnia 1920 roku w Dachnowie, córka Mikołaja i Katarzyny z domu Michalik, 10 lutego 1940 roku razem z rodziną wywieziona została na Sybir do Omskiej Obłaści, Tyryjski rejon, a następnie do Ałtajskiego Kraju, gdzie przebywała do 1946 roku, spędzając na zesłaniu ponad 6 lat.


W całym życiu wiodło się pani Katarzynie różnie, ale zawsze i wszędzie przyjmowała wszystko z wdzięcznością. Nigdy nie miała wygórowanego mniemania o sobie. Była osobą skromną i miłą. Mimo ciężkich przeżyć w latach II wojny światowej, po śmierci męża i syna, doświadczona przez los, zawsze w wierze katolickiej, nigdy nie zwątpiła. Była patriotką, a słowa „Bóg – Honor – Ojczyzna” były jejpiątek, 12 czerwca 2020

Żegnamy Katarzynę Załogę11 czerwca 2020 roku zmarła Katarzyna Załoga, Sybiraczka, mieszkanka gminy Lubaczów. Przeżyła 100 lat, 2 miesiące i 11 dni. 


Trumna z ciałem złożona została na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie (Nowy).

12 czerwca 2020 roku o godz. 17:00 – Różaniec w intencji zmarłej (
Cmentarz Komunalny przy ul. Ofiar Katynia (Nowy).

Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca 2020 roku o godz. 15:00 w    Kościele
Pw. Opieki Matki Bożej w Załużu.


♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.