♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

Wydarzenia- Działalność Koła


                                                       
Pragniemy, by prawda o tamtych dniach ujrzała światło dzienne, by młodzi, którzy słyszą od swoich bliskich słowa: ”A w moich czasach...”, nie uciekali z pokoju, byle tylko nie słuchać dalszych wywodów swoich bliskich, by spisywali historie wojenne swojej rodziny, by zastanowili się nad tym, jak żyli ich dziadkowie, czy tak samo jak my - dzieci XXI wieku?

Przedstawiciele tego tragicznego pokolenia powoli odchodzą. Nie wolno nam dopuścić do tego, by wraz z nimi odeszła „ pamięć”. To jesteśmy im winni.

Jest już za późno…” mówi Edward Stachura. Minęło wprawdzie ponad pół wieku, ale jeszcze żyją uczestnicy wydarzeń II wojny światowej.

„Nie jest za późno”
by poznać ich losy, spisać, utrwalić, „ocalić od zapomnienia”.

Są wydarzenia w życiu każdego narodu, o których nie można zapomnieć. Ci, którzy zginęli i Ci, którzy przeżyli, ofiarowali nam siebie. Poświęcili się dla nas. Nadszedł czas, byśmy odpłacili się im pamięcią .

Mimo, że los okrutnie doświadczył Sybiraków, zachowali oni pogodę ducha i chcieliby, by każdy, kto pozna ich dzieje, nabrał dystansu do obecnych trudności. Nad ich wspomnieniami trzeba się pochylić, przemyśleć i zastanowić…

"Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”- mówi ksiądz Jan Twardowski.

A my mówimy:

„ Śpieszmy się poznać prawdę
o przeżyciach wojennych naszych bliskich ”.=============

==

         Kalendarium z lat ubiegłych


Związek Sybiraków został założony w 1928 roku zaś reaktywowany w 1988r.
Pierwszym Prezesem reaktywowanego związku został Ryszard Reiff.


29.07.1989 r.- Zebranie Komitetu założycielskiego Sybiraków w Jarosławiu, podczas którego powołano Oddział Wojewódzki z siedzibą w Jarosławiu. Wybrano także władze wojewódzkie - Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i inne. Prezesem Zarządu Oddziału została Pani Zofia Garczyńska, kierująca wcześniej pracami Komitetu założycielskiego.

20.05.1990r- Zebranie Komitetu założycielskiego w Lubaczowie, podczas którego powołano Kolo Terenowe w Lubaczowie obejmujące swoim zasięgiem mieszkańców Lubaczowa, gminę Lubaczów, gminę Horyniec i gminę Wielkie Oczy. Wybrano także trzyosobowy Zarząd Kola w składzie :

- Zdzisław Hadel - Prezes
- Henryk Tabin - Sekretarz
- Teresa Mielnik - Skarbnik

Powołana została także Komisja Charytatywna w sklad której weszli :

- Tadeusz Gorliński - Przewodniczący
- Janina Hymon - Członek
- Stefania Kanoniczak - Członek
- Danuta Dutkiewicz - Członek

Przyjęto długofalowy program działalności Kola w Lubaczowie stanowiący cząstkę programu Związku Sybiraków.

0.07.1990r - Plenarne posiedzenie Kola Związku Sybiraków w Lubaczowie.

15.09.1990r - Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Sybiraków regionu przemyskiego.

17.09.1990r.- Opiekunowie i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie zorganizowali spotkanie z Sybirakami.

23.09.1990r.- Po raz pierwszy odbyły się obchody Dzień Sybiraka


19-20.01.1991 roku w Modlinie odbył się I krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków. Udział w nim wziął Prezes Koła Lubaczowskiego Zdzisław Hadel.


11-12.05.1991 r odbyła się Pielgrzymka Sybiraków Koła Lubaczowskiego do Częstochowy.

W dniach od 2 do 3 czerwca mieszkańcy Lubaczowa dostąpili zaszczytu . Miasto odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Liczny udział w spotkaniu w Prokatedrze oraz we Mszy , która odbyła się na stadionie lubaczowskim wzięli Sybiracy.
Obraz „Droga na Sybir” dar Sybiraków dla Papieża

30.09.1993r w Lubaczowie zorganizowano uroczystość związaną z „ROKIEM SYBIRAKA”. Tego dnia w Sanktuarium Maryjnym w Lubaczowie, odsłonięto i poświęcono tablicę :

" PAMIĘĆ -ZMARŁYM, ŻYJĄCYM-POJEDNANIE 

SYBIRACY" .

 
31.04-01.05.1994 Sybiracy wzięli udział w Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu .

31.05.1994r. odbyła się Uroczystość Religijno-Patriotyczna w Bruśnie gm.Horyniec, w trakcie której odbyło się poświęcenie pomnika i  Krzyża z tablicą pamiątkową na miejscu byłej wsi Rudka, a także pomnika Pamięci Pomordowanych przy kościele w Bruśnie.


17.09.1994r. w Jarosławiu obchodzono uroczystości Dnia Sybiraka regionu przemyskiego.

12-12.11.1994r odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków Sybiraków Częstochowie, w którym udział brali Pan Jan Skulimowski z Oleszyc i Pan Zdzisław Hadel z Lubaczowa.


22.01.1995r – Odbyło się spotkanie opłatkowe Koła w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

26 i 27.04.1995r odbyły się liczne spotkania Sybiraków z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych w Lubaczowie.

13-14-15.05.1995r VI Pielgrzymka do Częstochowy.

16.09.1995r Uroczystość Uroczystość z okazji „Dnia Sybiraka zorganizowana przez Zarząd oddziału w Jarosławiu.

28.09.1995r Uroczystość Uroczystość okazji „Dnia Sybiraka” w Lubaczowie.

28-01.1996r Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.


3.05.1996r Uroczystości religijno-patriotyczne w Dachnowie.


 1.06.1996r Udział w uroczystościach z okazji 40-lecie kapłaństwa Ks. Prałata Józefa Mołodyńskiego – Sybiraka

16.09.1996r Uroczystości „Dnia Sybiraka” w Jarosławiu.


26.09.1996r Uroczystości „Dnia Sybiraka” w Lubaczowie.


14.06.1997r Udział w uroczystościach z okazji 57-mej rocznicy deportacji Polaków na Sybir zorganizowanych przez Zarząd Oddziału w Jarosławiu, podczas których dokonano poświęcenia symbolicznej mogiły Sybiraków na Starym Cmentarzu w Jarosławiu.27-09.1997r Kolejne ważne wydarzenie w życiu Sybiraków. Podczas uroczystych obchodów Dnia Sybiraka, członkom Koła wręczono Odznaki Sybiraka.

24.01.1998r Spotkanie opłatkowe w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

9-11.05.1998r X Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę.

20.06.1998r Uroczystości religijno-patriotyczne w Nowym Bruśnie.

17-18.10.1998r III Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.
30.01.1999r Spotkanie opłatkowe

26.11.1999r Sybiracy uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie z okazji Dnia Sybiraka.

22.01.2000r Spotkanie opłatkowe

13.02.2000r Powiatowe uroczystości Patriotyczno-Religijne okazji 60 rocznicy deportacji w Dachnowie.27.04.2000r Z okazji 60 rocznicy deportacji i 10 rocznicy powołania Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie, odbyły się piękne uroczystości. Msza Św. a następnie przemarsz uczestników uroczystości, przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry, to tylko nieliczne akcenty tego pięknego święta.Tego też dnia Muzeum w Lubaczowie otworzyło piękną wystawę" Na Nieludzkiej Ziemi", do której większość eksponatów wypożyczyli działający w Kole Sybiracy.16.05.2000r odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona hasłu "KATYŃ-GOLGOTA WSCHODU"

01.06.2000 r.Uroczystość nadania imienia Przemysława Inglota - Sybiraka Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie

17.09.2000r Obchody 60 Rocznicy zbrodni Katyńskiej w Lubaczowie


24.09.2000r Uroczystość poświęcenia Krzyża na miejscu kaźni Polaków - Zbiorowa Mogiła z okresu II Wojny Światowej z 1941r "Las Niwki" k. Lubaczowa20.01.2001r – Spotkanie opłatkowe Koła.
 
29.04.2001r.-W Oleszycach odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy upamiętniającej deportację na Sybir. 


31.05.2001r.- Święto Szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie z licznym udziałem Sybiraków. 17.09.2001r – Patriotyczna uroczystość zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie, w 62 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę.

19.09.2001r – Święto Szkoły Podstawowej nr 1 im. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, w której udział wzięli Sybiracy.23.10.2001r – Zgromadzenie Delegatów Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu.

29.10.2001r – Piękna uroczystość odznaczenia Gimnazjum nr 1 im Przemysława Inglota odznakami :

- Odznaką Honorową Sybiraka przyznaną przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie.
- Odznaką pamiątkową Strzelców „Wilki” nadaną przez Kapitułę Odznaki Związku Harcerstwa Polskiego w Opolu.

28.11.2001r – Spotkanie Sybiraków z młodzieżą Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie .

31.01.2002r – Spotkanie opłatkowe Kola.

21.03.2002r – Spotkanie Sybiraków z młodzieżą gimnazjalną w Wólce Krowickiej. 


18.06.2002r- Udział w Pielgrzymce do Lichenia i Warszawy.
 2.06.2002r.-Święto Szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie. Odznaczenie Odznaką Honorowego Sybiraka .14.09.2002r – Marsz żywej pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.Na zdjęciu przy Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku Sztandar Oddziału w Jarosławiu. W poczcie Pani Lidia Argasińska z Lubaczowa .

03.12.2002r – Spotkanie Sybiraków z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 2 im Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.Pan Henryk Tabin


Pani Lidia Argasińska

Pan Zdzisław Hadel

30.01.2003r – Spotkanie Opłatkowe Koła Lubaczów.


09.11.-11.09.2003r - Wycieczka Sybiraków do Białegostoku i Wilna.Uczestnicy wycieczki przy grobie matki J. Piłsudskiego.
 12.09.2003r- W Białymstoku odbyły się Centralne uroczystości Dnia Sybiraka, w których udział wzięła delegacja z Jarosławia. 25.09.2003r.- Dzień Sybiraka w Lubaczowie. 


 09.12.2003r – Uroczystości 75 lecia Związku Sybiraków we Wrocławiu.20.01.2004r- Wystawa " Okupacja Sowiecka na prawym brzegu Sanu" wystawiona w Lubaczowie.

Od lewej: Pan Henryk Tabin, Pani Lidia Argasińska, Pan Zdzisław Hadel


28.01.2004r – Spotkanie opłatkowe w Kole Terenowym w Lubaczowie. Zaprezentowanie Jasełek przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie, pod opieką Pani Aleksandry Bek.


W dniach od 11.02 do 1.06. 2004 roku Sybiracy brali czynny udział w licznych spotkaniach z uczniami szkól podstawowych i ponadpodstawowych Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego, dzieląc się swoimi tragicznymi wspomnieniami, opowiadając o latach głodu, chłodu, strachu i śmierci na nieludzkiej ziemi...


01.09.2004r – Każdego roku, w kolejnych uroczystościach religijno-patriotyczne z okazji wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana w Lubaczowie, nie może zabraknąć Sybiraków. I tym razem stawili się by oddać cześć pomordowanym.


 29.09.2004r – Ks. M. Opalińskiego, Kapelan Sybiraków Oddziału Jarosław obchodził imieniny. Z tej okazji nasi Sybiracy pojechali do Lublińca, by spotkać się i złożyć życzenia.
03.12.2004r – Muzeum Kresów w Lubaczowie otworzyło piękną wystawę – Rok 44 -

  
27.01.2005r – Spotkania Opłatkowe stały się już tradycja Koła i wszyscy, którym zdrowie dopisuje zjawiają się, by wspólnie przy kolędach i rozmowach, chociaż przez chwilę pobyć ze znajomymi, by ze łzą w oku powspominać dane dzieje...


10.02.2005r –Sybir- to słowo, na dźwięk którego drży niejedno Sybirackie serce. W 65 rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir, w dalekie Stepy Kazachstanu i innych miejsc tych tragicznych lat, w Lubaczowie i w Dachnowie odbyły się liczne spotkania z młodymi ludźmi.
1.10.2006r – Cieszanów zorganizował Wojewódzkie obchody poświęcone ofiarom zbrodni Stalinowskich.  12.04.2007 r.- Sesja popularno-naukowa pt: 

" NA KAZACHSKIE STEPY I DO SYBERII".
03.05.2007 r.- Udział w uroczystościach Święta Narodowego w Lubaczowie.11-13.05 2007 r.- Pielgrzymka Sybiraków do Częstochowy, zorganizowana przez Oddział w Jarosławiu.
14.05-15.05.2007r- Spotkania Pokoleń czyli coroczne spotkania Sybiraków z uczniami szkół podstawowych.


17.09.2007r – Co roku składane są wiązanki kwiatów pod Tablicą pamiątkową w Sanktuarium M.B. Łaskawej w Lubaczowie oraz zapalane znicze.


11.01.2008r.-Opłatek w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.13-14.04.2008r – Sybiracy uczestniczyli w pogrzebie Kapelana Sybiraka Oddziału Jarosławskiego,Śp. Ks. Kan. Michała Opalińskiego.
27.05.2008r- Uroczystości związane z 65 rocznicą likwidacji Getta w Lubaczowie.


01.09.2008r.- Udział w obchodach 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 24.09.2008r-Spotkanie Sybiraków z młodzieżą w szkole w Wielkich Oczach07.11.2008r – Pogrzeb ks. Józefa Mołodyńskiego - Sybiraka N.Brusno.

          

11.11.2008r – Narodowe Święto Niepodległości, w tym święcie nie może zabraknąć Sybiraków.

         

14.11.2008r – Szkoła Podstawowa Nr 2 zaprosiła Sybiraków na piękna uroczystość związaną ze Świętem Szkoły i pasowaniem pierwszoklasistów.


22.01.2009r – Odbyło się spotkanie opłatkowe w Zarządzie Oddziału w Jarosławiu.

29.01.2009r – Spotkanie opłatkowe w Kole w Lubaczowie. Piękne przedstawienie Jasełek wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, pod kierunkiem Pani Aleksandry Bek.21.02.2009r – W Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy i promocja książki pt.: "Ze Lwowa do Lubaczowa - w 60 rocznicę przeniesienia stolicy arcybiskupów lwowskich do Lubaczowa". Uroczystości zaszczycił swoją obecnością abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski oraz bp Mariusz Leszczyński Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Liczny był też udział Sybiraków z Lubaczowa.


01.09.2009r – 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej i liczny udział Sybiraków.


17.09.2009r – Z okazji Dnia Sybiraka i 20 lecia istnienia Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu, przedstawiciele Zarządu Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie, wzięli udział w uroczystościach.

29.09.2009r – Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka zorganizowane prze Koło w Lubaczowie.Uroczystości uświetnił występ młodzieży pod kierunkiem Pani Barbary Thieme.


21.01.2010r – Spotkanie opłatkowe w Oddziale Jarosław.

23.01.2010r – Spotkanie opłatkowe zorganizowane w kole Oleszyce.

28.01.2010r – Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Terenowe Koło w Lubaczowie.


18.02.2010r – Zgromadzenie delegatów oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu.

28.02.2010r – Piękne uroczystości związane z 70 rocznicą deportacji.09.05.2010r – Udział w 66 rocznicy pacyfikacji wsi Rudka przez UPA.
 

17.09.2010r – Udział w uroczystościach Dnia Sybiraka zorganizowanych przez Oddział w Jarosławiu.

21.10.2010r – Uroczystości odsłonięcia i poświecenia pomnika w Krowicy Samej upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Budomierz.


12.01.2011r – Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła w Lubaczowie.


 
25.01.2011 r – Spotkanie opłatkowe w Jarosławiu.

24.02.2011 r – Spotkanie Pokoleń zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubaczowie. 06.05.2011 -Dzień Patriotyzmu w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. 

17.05.2011r - montaż słowno-muzyczny " Droga do Wolności" przygotowany przez młodzież liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Buczek.

♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.