♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

czwartek, 17 września 2015

Spotkanie z marszałek Sejmu RP

Spotkanie z marszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską

W dniu 7 września 2015 r. odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego Związku Sybiraków w składzie: sekretarz generalny Kordian Borejko, wiceprezes Grzegorz Lipowski i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie Mieczysław Pogodziński z marszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską.Tematyka spotkania była pani marszałek dobrze znana, bowiem w tym składzie spotkaliśmy się w końcu ubiegłego roku jeszcze jako z panią minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Ponadto zostały wcześniej doręczone nowe opracowania przygotowane na planowaną debatę na temat sytuacji Sybiraków oraz uaktualnione uzasadnienie projektów dwóch ustaw dotyczących Sybiraków.

Panią marszałek poinformowaliśmy, że w miesiącu kwietniu tego roku byliśmy przyjęci przez marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego, który przyjął naszą propozycję, aby na terenie Sejmu odbyć debatę na temat wywózek na Sybir oraz oddziaływania pobytu w tak trudnych, nieludzkich warunkach na stan zdrowia po blisko 70 latach od powrotu. Marszałek objął też patronat honorowy nad tą debatą.

Ze względu na kończącą się kadencję Sejmu skoncentrowaliśmy się na załatwieniu problemu przyznania statusu inwalidy wojennego Sybirakom – kombatantom, którzy takich uprawnień jeszcze nie uzyskali. Temat ten był omawiany z naszym udziałem podczas kilku posiedzeń sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawione zostały skutki finansowe dla budżetu i uzgodniono podjęcie jeszcze jednej próby rozwiązania tego problemu.

Ze strony marszałek Sejmu uzyskaliśmy zapewnienie, że niezależnie od wyniku wyborów i ukonstytuowania się rządu, jeżeli zostanie wybrana posłanką, będzie wspierać nasze starania.

Apelujemy do wszystkich Oddziałów i Kół naszego Związku, aby podczas spotkań z kandydatami do Sejmu i Senatu otwarcie przedstawiać nasze problemy i pytać, czy poprą nasze starania, argumentując, że jesteśmy jedyną już nieliczną grupą, która za zsyłkę nie może doczekać się zadośćuczynienia.Od prawej: wiceprezes Zarządu Głównego Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny Kordian Borejko, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński


Materiał pochodzi ze strony: Związek Sybiraków Zarząd Główny

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.