♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

sobota, 14 marca 2015

Spotkanie opłatkowe z 16 stycznia 2014

16 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie opłatkowe, połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału w Jarosławiu.
Spotkanie odbyło się w Miejskim Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością zaproszone władze miasta : Pani Burmistrz Maria Magoń, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Zdzisław Cioch oraz Pan Krzysztof Szpyt, Wicestarosta Powiatu.

W związku z rezygnacją Pana Zdzisława Hadla z funkcji Prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie, Zarząd Koła podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa Panu Zdzisławowi Hadlowi.

Na okres jednego roku zebrani przedłużyli kadencję zarządu Koła w następującym składzie:

Zdzisław Hadel – Honorowy Prezes
Lidia Argasińska - Wiceprezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Mieczysław Szymoniak - Członek
Bronisława Mazepa – Członek

Podczas spotkania wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie w Jarosławiu. Delegatami zostali: Władysław Białek i Tadeusz Walczyk.


 

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków.


Powitanie Sybiraków i zaproszonych gości przez Panią Lidię Argasińską.
 
 
Głos zabrali również zaproszeni goście, Pani Burmistrz Maria Magoń oraz Pan  Wicestarosta Krzysztof Szpyt. Podziękowali za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu opłatkowym. Zapewnili, że takie spotkania i kontakty z Sybirakami wzbogacają ich wiedzę na temat bolesnych, wojennych przeżyć tych,którzy żyją wśród nas.
 
Uroczyście pożegnano Pana Zdzisława Hadla, ustępującego z funkcji Prezesa Zarządu  Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie i nadano mu tytuł Honorowego Prezesa. Podziękowano za duży wkład i zaangażowanie w założenie i prowadzenie Koła, za serce włożone w prace Koła i za owocną tyluletnią współpracę.

 

W imieniu męża, Pana Zdzisława Hadla, za wspólne lata pracy podziękowała małżonka, Pani Krystyna Hadel.Z programem artystycznym przygotowanym przez mgr Aleksandrę Bek i mgr Małgorzatę Rzepę, wystąpiła młodzież ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.

 
Po pięknej części artystycznej uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem i składali życzenia świąteczne i noworoczne. Ta część spotkania zakończyła się poczęstunkiem i śpiewaniem kolęd.

Duży wkład w przygotowaniu spotkania i poczęstunku włożyły Pani Teresa Mielnik i Pani Lidia Argasińska.

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.