♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

.

Znaki pamięci

                       


                         ZNAKI PAMIĘCI POWSTAŁE STARANIEM KOŁA


W podzięce za ocalenie z "sowieckiego piekła", ku pamięci tych, którzy na zawsze zostali na terenie byłego ZSRR - największego cmentarza świata i ku przestrodze potomnym, symboliczne Znaki Pamięci wznoszone są w kościołach, lub obok kościołów, a także na murach szkół.Sybiracy mają nadzieję, że dzięki tym Sybirackim Znakom Pamięci młodzież zrozumie historię i znaczenie patriotyzmu opartego na wierze i miłości, a Oni sami- zesłańcy, uczestnicy Golgoty Wschodu Polaków, będą mieć pewność, że spełnili swoje zadanie i że mogą zaufać młodzieży - przyszłym włodarzom Polski!
  LUBACZÓW

1. Tablica Pamięci


2. Napis na Tablicy brzmi:
3. Tablica  zamontowana została w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Konkatedra w Lubaczowie, po prawej stronie od wejścia głównego do kościoła. 4. Projektantem Tablicy był Zarząd Terenowego Kola Sybiraków.

5. Wykonawcą Tablicy był Pan Tadeusz Błajda z Jarosławia.

6. Znak pamięci w postaci Tablicy  ufundowany został przez Sybiraków z Terenowego Koła w Lubaczowie.

7. Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy  nastąpiło w „ Roku Sybiraka”,    

               30 września 1993 roku w Lubaczowie.

Poświęcenia dokonali :

Sybirak-Ksiądz Prałat Józef Mołodyński, 

Sybirak-Ksiądz Kapelan Michał Opaliński, Proboszcz Parafii Nowy Lubliniec, 

Ksiądz Dziekan Józef Dudek , Proboszcz Parafii Lubaczów.

Z okazji tej pięknej i podniosłej uroczystości wykonany został okolicznościowy proporczyk promujący tą tak ważną dla Sybiraków, ich rodzin i znajomych uroczystość.
-
                                                                      Wielkie Oczy

1. Tablica Pamięci


2. Napis na tablicy brzmi:


„PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW TEJ ZIEMI ARESZTOWANYCH, POMORDOWANYCH, WYWIEZIONYCH NA SYBIR I DO KAZACHSTANU PRZEZ SOWIECKICH OKUPANTÓW W II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1944”.

 
Na tablicy wypisane są imiona i nazwiska 200 osób wywiezionych na Sybir :


10 lutego 1940 roku z miejscowości:


Czaplaki – 48 osób
Kobylnica Ruska – 48 osób
Potok Jaworowski – 4 osoby
Wielkie Oczy – 73 osoby


13 lutego 1940 roku z miejscowości:


Łukawiec – 12 osób


/ Profesor Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy i rodzina Wojtasików we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego, Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Ośrodkiem „Karta” w Warszawie, Parafią Rzymskokatolicką, Terenowym Kołem Sybiraków w Lubaczowie i Związkiem Sybiraków w Warszawie oraz kilku osobom prywatnym spisali dane i nazwiska osób z gminy Wielkie Oczy, które zostały zamordowane i zginęły w nieludzkich warunkach na terenie ZSRR/
3. Tablica zamontowana została na murach Szkoły- Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego, przy wejściu głównym .Inicjatorem upamiętnienia wywiezionych na Sybir mieszkańców tej ziemi była Irena Cisek z Nienowic, córka zesłańca Władysława Wojtasika ze Skolina, radna Gminy Radymno. Jej inicjatywie zawdzięczamy Tablicę w Wielkich Oczach. 

4. Autorem treści i autorem projektu Tablicy oraz koordynatorem prac związanych z jej wykonaniem była profesor Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy (urodzona w Duńkowicach).


5. Wykonawcą tablicy był Stanisław Skiba, zam. Nienowicach, pow. Radymno


6. Znak pamięci w postaci tablicy pamiątkowej ufundowany został przez Władze Gminy Wielkie Oczy, Sybiraków z Terenowego Koła w Lubaczowie.


7. Odsłonięcie i poświęcenie znaku nastąpiło 1o kwietnia 2005 roku w Kościele Parafialnym w Wielkich Oczach.


Poświęcenia dokonali :


Proboszcz parafii ks. Józef Florek, 


Sybirak-Ksiądz Kapelan Michał Opaliński, Proboszcz Parafii Nowy Lubliniec


<>><<><><>

Pani mgr Jadwidze Pałczyńskiej, Dyrektor Zespołu Szkół w Wielkich Oczach, dziękuję za życzliwość  i za udostępnienie materiałów i pamiątek związanych z odsłonięciem Tablicy w Wielkich Oczach.

<><><><><>


♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś, aby być tu z nami.
Mamy nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.