♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

"Pamieć Pokoleń"

                                               Program konferencji:

Zjazd i konferencja „Pamięć Pokoleń 2016"  17-19 września, 2016 r. w Warszawie

Fundacja Kresy-Syberia zaprasza na zjazd i konferencję "Pamięć Pokoleń 2016", która odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 września 2016 r. z okazji 75. rocznicy "amnestii" i zwolnienia Polaków z sowieckiej niewoli. Podczas zjazdu i konferencji będzie możliwość spotkania żyjących świadków tych wydarzeń oraz potomków Kresowian i Sybiraków z całego świata.

Powstała w 2001 r., grupa dyskusyjnej Kresy-Syberia ma cel upowszechniania, upamiętniania i badania losów obywateli II RP, walczących o życie i wolność na kresach wschodnich i na przymusowej tułaczce. Dyskusje są prowadzone w Internecie w ramie grupy ekskluzywnej, www.facebook.com/KresySiberia.

Dwujęzyczna grupa zrzesza ponad 1200 członków z całego świata – Kresowian, Sybiraków i Kombatantów, jak i ich potomków. Na skutek wydarzeń II wojny światowej, a w szczególności represji sowieckich, niemieckich i nacjonalisto-ukraińskich, ich rodziny spotkały tragiczny losy walcząc o przetrwanie i wolność – straty mienia, areszty, rzezi, deportacje, wygnania, tułaczka, bitwa w siłach zbrojnych na uchodźstwie – a następnie budowania nowego życia, wykorzenione od swoich stron ojczystych.

Początkując głównie od przedstawicieli Polonii na Zachodzie,

mieszkających poza granicami Kraju Coraz więcej jest także członków z Polski i z krajów byłego ZSRR. Dzięki wzajemnej współpracy wielu członków odnalazło cenne informacje na temat losów swych rodzin w czasie II wojny światowej, doprowadzając czasem nawet do wynalazku i pojednanie się z członkami rodziny uważanych jako straconych lub w ogóle nieznanych.

W 2008 r. członkowie Grupy Kresy-Syberia powołali do życia Fundację Kresy-Syberia z siedzibą w Warszawie. Następnie rozpoczęli prace nad unikalnym i dużym projektem portalu historycznego, którym jest Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia www.Kresy-Syberia.org, w którym są zamieszczone sale wystaw przedstawiających historię, wywiady ze świadkami przeżyć wojennych, skany zdjęć i dokumentów rodzinnych, oraz Ściana Hołdu z nazwiskami i biogramami osób, którzy przeszli przez te wydarzenia.

Od kilku lat Fundacja Kresy-Syberia organizuje coroczne międzynarodowe zjazdy i konferencje „PAMIĘCI POKOLEŃ”, podczas których spotykają się żyjący Kresowianie, Sybiracy i Kombatanci, świadkowie przeżyć wojennych, oraz ich potomkowie z całego świata.

Tegoroczny zjazd i konferencja „PAMIĘĆ POKOLEŃ 2016”, które odbędą się w Warszawie w dniach 17-19 września 2016 r., notują okazję 75. rocznicy tzw. "amnestii" i zwolnienia Polaków z sowieckiej niewoli. Są organizowane przez Fundację Kresy-Syberia wspólnie ze Związkiem Sybiraków, Domem Spotkań z Historią i Muzeum Katyńskim, przy wsparciu finansowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przy przyjęciu obiadowym, głównym prelegentem będzie Pani Senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa. A na zakończenie, będzie obfita Biesiada Kresowa. W programie, uczestnicy będą brali udział we:

- mszach upamiętniających,

- Marszu Pamięci Pokoleń od pomnika Bitwy o Monte Cassino do uroczystości pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie,

- koncertach orkiestr państwowych i folklorystycznych kresowych,

- wizycie po nowym Muzeum Katyńskim w Cytadeli warszawskiej,

- warsztatach o rozwoju współpracy krajowo-polonijne w celu zachowania i promowania historii kresów i uchodźstwa w okresie 2. wojny światowej,

- prelekcje i przedstawienia przez gości z kraju i poza granicy,

- wyświetlanie filmu oraz wyczytanie fragmentów powieści i poezji wraz z autorami.

Szczegółowe informacje programowe oraz rejestracyjne znajdują się na stronie www.PamiecPokolen.org.

Serdecznie zapraszamy!   Fundacja Kresy-Syberia

Kontakt: Fundacja@Kresy-Syberia.org Tel. (22) 211 88 88


                                                         PRELEGENCI

ANNA MARIA ANDERS COSTA jest polskim politykiem i działaczką polonijną, od 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Jako senator IX kadencji, jest członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zajmującą się opieką nad Polonią i Polakami za granicą, migracją obywateli polskich, w szczególności do państw Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacją prawną, inicjowaniem i koordynacją współpracy środowisk polonijnych, ochroną dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą. Anna Maria jest córką generała Władysława Andersa i Ireny Anders. Kształciła się na brytyjskim uniwersytecie w Bristol, gdzie ukończyła filologię romańską, a także na amerykańskim uniwersytecie w Boston, gdzie uzyskała tytuł MBA z ekonomii. Była zatrudniona w agendzie ONZ w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie branży naftowej. Po śmierci matki, została prezesem zarządu Fundacji im. Generała Władysława Andersa, zajmującej się m.in. udzielaniem stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego z państw dawnego ZSRR.

WŁADYSŁAW CZAPSKI mieszka we Wrocławiu, gdzie jest niestrudzonym działaczem na rzecz upamiętniania losów wojennych 20 tys. polskich dzieci wywiezionych na Sybir, a po zwolnieniu i ewakuacji, znajdujących się w Iranie, Libanie, Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii. Z jego inicjatywy, w 2013 r., komitet ocalonych zainstalował tablicę w Warszawie wyrażającą wdzięczność Narodowi Iranu za przyjęcie i ocalenie Polaków podczas wojny. Jest także aktywnym działaczem Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan -Liban. Czapski urodził się w Drohiczynie Poleskim w styczniu 1938 r. Sowieci aresztowali ojca w 1940 r., a jego deportowali wraz z matką Janiną i siostrą Wandą na Sybir. Po zwolnieniu, zostali ewakuowani do Iranu, gdzie matka umarła, a dzieci przeżyły wojnę w Isfahanie i w Zouk Mikael w Libanie. Po powrocie do Polski, stale wyraża wielką wdzięczność Irańczykom za pomoc udzieloną Polakom w czasach, gdy Polski nie było na mapie świata. Pielęgnuje swoje wspomnienia szlachetności, niesamowitej otwartości i ludzkiej dobroci ze strony Iranu i gdziekolwiek jest, daję świadectwo historii, która była jego udziałem.

IRENA KOSSAKOWSKA CLARKE jest artystką i autorką książki, którą będzie wydana w listopadzie 2016 roku. "A Homeland Denied” (Ojczyzna Odmówiona) (ahomelanddenied.com) powstała ze wspomnień i doświadczeń jej ojca Wacława Kossakowskiego, młodego studenta Uniwersytetu Warszawskiego, którego spokojne życie zmieniło się dramatycznie 1 września 1939 r. Historia ojca zaczyna się od internowania w osławionym więzieniu w Kozielsku i wywózki do obozu pracy przymusowej na syberyjskim kole podbiegunowym. Opowiada o doznanym cierpieniu i brutalności niemożliwej do wyobrażenia. Zniósł i był świadkiem potworności, które dręczyły go przez resztę życia – niósł w sobie pamięć o przyjaciołach zamordowanych lub zamrożonych na śmierć w bezwzględnym swym okrucieństwem Sybirze. Zrządzeniem losu, wolność oznaczała, że bezkresne pola mroźnych nieużytków zostały zastąpione przez okrutną gorąc suchych pustyni Bliskiego Wschodu. Tam uczył się obowiązków żołnierza, by walczyć w kampanii włoskiej, pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Jednak pragnienie powrotu do ojczyzny nigdy go nie opuściło i gdy dopadała go rozpacz, przypominał sobie sielankowe życie przed wojną.

TOMASZ KUBA KOZŁOWSKI mieszka w Warszawie, gdzie jest popularyzatorem Kresów i autorem oraz koordynatorem programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Nieprzerwanie od ośmiu lat przygotowuje i prowadzi cieszące się ogromną popularnością: cykl 1000 gawęd „Opowieści z Kresów” oraz „Kino Kresowe”. Program Warszawskiej Inicjatywy Kresowej umożliwia upowszechnianie dziedzictwa Ziem Wschodnich poprzez różnorodne formy. Jest także współautorem monografii „Świat Kresów” oraz twórcą i właścicielem największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografika, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym gawędy. Powstały również wystawy jego autorstwa „Świat Kresów” i „Wielka Wojna na Wschodzie (1914-1918) od Bałtyku po Karpaty”. Obydwu ekspozycjom towarzyszą wydane nakładem Domu Spotkań z Historią albumy. Został odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ARKADIUSZ OLSZEWSKI jest rysownikiem, grafikiem oraz producentem gier komputerowych i filmów animowanych. Mieszka w Pabianicach. Od jakiegoś czasu koncentruje się przede wszystkim na pracach związanych z polską historią. Jest autorem m.in. animacji „Ludobójstwo” [https://youtu.be/Pn1xzeQy1Lk], która miała premierę w Pabianicach 17 stycznia 2016 r. Produkuje również krótki film animowany o Żołnierzach Wyklętych. Jego obrazy pokazują historię Polski w bardzo wyrazisty i emocjonalny sposób. Tematyką sięga do Powstania Warszawskiego, Bitwy pod Chocimiem, Bitwy warszawskiej, Bitwy Pabianickiej (7 września 1939), Powstania Wielkopolskiego, Bitwy pod Połonką, oraz Dywizjonu Myśliwskiego 303. Mówi, że jest samoukiem i tylko przez chwilę studiował grafikę. Teraz tworzy głównie w technice malarstwa cyfrowego „digital painting” – malowanie na komputerze za pomocą tabletu, ale nie boi się również ołówka, długopisu czy maszynki do tatuażu. Galerię jego utworów można zobaczyć na stronie www.epainfo.pl/maluje-historie/.

ADRIAN PAŁKA jest starszym wykładowcą na wydziale Media i Sztuka na Uniwersytecie Coventry. Jego zainteresowania badawcze oraz przedstawienia i instalacje interdyscyplinarne dotyczą polityki, kultury i sztuki Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatnia praca dotyczy nakładanie się dźwięku i projekcji obrazu w dziełach pamiątkowych. Są to: instalacja "Kora i Motyle", która był efektem artystycznym podróży badawczej na Syberię po śladach odziedziczonego pamiętnika wojennego (www.palkadiaries.com) oraz „Żelazna Kurtyna", multimedialna impresja wspomnień z okazji upadku muru berlińskiego w 2014 roku (ironcurtain.coventry.ac.uk). Obecnie pracuje nad rozdziałem książki dotyczącej aspektu cyfrowego wyprawy syberyjskiej z planem wydania CDare, "Echa Cyfrowe: Przestrzenie na Dziedzictwo Kulturowe Nieuchwytne i Oparte na Przedstawieniu" oraz filmem o życiu swego ojca – dla Muzeum Miasta Leeds, zatytułowanym „Wygnanie do Yorkshire”.

DMITRIY PANTO urodził się w Kazachstanie, dokąd jego polscy pradziadkowie zostali wywiezieni w 1936 roku. Skończył studia na Państwowym Uniwersytecie Kokczetawskim na kierunku historia i geografia oraz religioznawstwo. Pracował jako nauczyciel historii w Niemiecko-Kazachskim gimnazjum Sankt-Lorenc oraz w gimnazjum w Kokczetawiu. W tym samym czasie pracował, jako ekspert w Centrum Pomocy Ofiarom Destrukcyjnych Ruchów Religijnych miasta Kokczetawia. Został wykładowcą w Instytucie Podwyższania Kwalifikacji w Kokczetawiu oraz ekspertem w Komitecie do Spraw Wyznań. Pracował także jako ekspert w Instytucie Badań Kościelnych oraz w Instytucie Analizy Polityki Państwowej i Religijnej w Łucku na Ukrainie. Obecnie piastuje stanowisko specjalisty w dziale naukowym w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od lat udziela się społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz deportowanych na Syberię. Jego film „Jestem Polakiem, czekam”, w trakcie przygotowania, będzie opowiadał o Krasnodolsku, polskiej wsi w Kazachstanie, starając się ukazać całość problemu tożsamości polskiej w Kazachstanie.

MAJA TROCHIMCZYK jest poetą, historykiem muzyki i fotografem, urodzoną w Polsce i mieszkającą w Kalifornii (www.trochimczyk.net). Wydała sześć książek o muzyce, dwa tomy wierszy i opracowała dwie antologie poezji. Setki jej artykułów i wierszy ukazały się w siedmiu językach, i prezentowała publikacje w ponad 70 konferencjach. Otrzymała stypendia i nagrody od Amerykańskiej Rady Badawczej Towarzystw Naukowych, Rady Badawczej Nauk Społecznych i Humanistycznych w Kanadzie, licznych uniwersytetów, miasta Los Angeles i polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także szóstym Poetą- Laureatem Sunland- Tujunga (2010 -2012), założycielem Moonrise Press, dyrektorem komunikacji w Polsko-Amerykańskim Towarzystwie Historycznym, a także członkiem wielu rad redakcyjnych i grup poezji. Jej najnowsza książka "Krojenie Chleba, Podręcznik na Przetrwanie dla Dzieci w 25 Wierszach" – jest pomnikiem świadectw niewypowiedzianego cierpienia, doświadczanego przez nieżydowskich Polaków w czasie wojny oraz po wojnie, pod rządami "socjalistycznego" reżimu.

JACEK WALASZCZYK jest funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji w Warszawie, oficerem Policji, i wieloletnim pracownikiem Europejskiego Urzędu Policji – Europol w Hadze. Pasjonat i znawca dziejów Policji Państwowej, kolekcjoner pamiątek związanych z historią polskich formacji policyjnych I połowy XX wieku, a także twórca i administrator portalu, który ma służyć utrwalaniu i krzewieniu wiedzy historycznej na temat polskich formacji policyjnych pierwszej połowy XX wieku (www.policjapanstwowa.pl). Portal jest wyrazem troski o pielęgnowanie tradycji tychże formacji, ich upowszechnianie i kultywowanie w świadomości społeczeństwa. Jego zadaniem jest zebranie i opracowanie zbioru dokumentacji z zakresu historii Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, jak również innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonujących na ziemiach polskich w latach 1914-1945. Jest próbą zatrzymania w pamięci, ocalenia od zapomnienia pamiątek naszej przeszłości, cząstki naszego wspólnego narodowego dziedzictwa.


                                           FORMULARZ REJESTRACYJNY

Proszę się zarejestrować na stronie www.PamiecPokolen.org albo wypełnić niniejszy formularz rejestracyjny i przekazać go do Związku Sybiraków, 00-048 Warszawa, ul. Mazowieckiej 12/III p. Przed dniem 9 września 2016 r.

Proszę załatwić przelew opłaty rejestracyjnej na konto Fundacji Kresy-Syberia, nr 08 1090 1030 0000 0001 1372 8484.

Opłata rejestracyjna (zawiera 2 obiady i 4 przerwy z kawą/herbatą i przekąskami ale nie kolacje):

Uczestnik zwyczajny, 500 zł brutto;

Dawca lub subskrybent Kresy-Syberii w 2016 r., 350 zł brutto;

Osoba ocalona (Sybirak, Kresowian lub Kombatant) z Polski lub byłego ZSRR, 80 zł bruttoImię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dany kontaktowe

Ulica i numer domu/mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Powiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Województwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer(y) telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obszary zainteresowania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę zaznaczyć obecność na fakultatywnej Biesiadzie Kresowej (~100 zł, na miejscu), poniedziałek 19.IX.2016r.

___ Tak

___ Może

___ Nie-

♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.