♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

.

środa, 9 maja 2018

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji


              

                        ♦Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji♦

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od zbiórki delegacji, pocztów sztandarowych i mieszkańców na Rynku w Lubaczowie, a następnie przemarszem ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, gdzie odbyły się oficjale uroczystości.

Same uroczystości odbyły się też w miejscu nieprzypadkowym. Pomnik Niepodległości w Lubaczowie jest inny niż wszystkie. Z wszystkich stron tablice, które nie wymagają komentarza. Pomnik poświęcony został :

• deportowanym i osadzonych w łagrach, obozach koncentracyjnych i więzieniach komunistycznych,

• żołnierzom walczącym we wrześniu 1939 r.,

• mieszkańcom Lubaczowa i okolic poległym, pomordowanym w latach 1939 – 1956

• bohaterom walczącym, więzionym i pomordowanym w latach 1939 – 1956.

• Jedna z tablic informuje o złożonej tutaj ziemi z historycznych miejsc walk i bitew.W uroczystościach wzięli udział kombatanci i ich rodziny, uczniowie lubaczowskich szkół, przedstawiciele władz samorządowych.wtorek, 24 kwietnia 2018

Zostałem łagrowym muzykantem-Wiesław Krawczyński               Zostałem łagrowym muzykantem-Wiesław Krawczyński

Aresztowany w czerwcu 1945 roku we Lwowie za działalność w Armii Krajowej (wpadka jednego z żołnierzy z „komórki likwidacyjnej”), po roku trwającym śledztwie w więzieniach w Brygidkach i przy ul. Zamarstynowskiej, w czerwcu 1946 roku zostaję przewieziony tzw. „etapem” do obozu przesylnego w Peczorze. Przejazd pociągiem trwał prawie trzy tygodnie.

W obozie wzywano więźniów do wypełnienia listy ewidencyjnej obejmującej między innymi informacje o zawodzie. Podałem „muzyk”. Następnie zostałem przewieziony do miejscowości Siwaja Maska, gdzie przez krótki czas przebywałem w dwu obozach. Stamtąd przewieziony zostałem do miejscowości Abieź nad Usą, przy Peczorskiej Magistrali Kolejowej na trasie Kotłas – Workuta w Komi ASRR. Okazało się, że obóz do którego trafiłem był tzw. „Sztabnają kołoną” (obóz sztabowy), w którym znajdowały się różnego rodzaju warsztaty (szewski, krawiecki, jakaś „pracownia” fizykochemiczna i inne).Przebywali też w nim pracownicy obozowego teatru. Abieź – to była jak na warunki za kołem podbiegunowym – duża miejscowość, w której mieszkało chyba około 5 tysięcy ludzi. W zapiskach pamiętnikarskich mego ojca znalazłem adres obozu: Komi ASRR, posiołek Abieź Ł.K. (łagiernaja kołona) 274/17 „B”. Pobyt i przy-bycie do „specjalnego” baraku opisałem nieco wcześniej. Tutaj dodam jedynie, że tuż po przybyciu do nowej kwatery dostałem polecenie przedstawienia się dyrygentowi orkiestry teatralnej. Był to dzień, który zaważył na moich późniejszych losach w łagrach i na zesłaniu. Zostałem bowiem włączony do składu abieźkiego zespołu teatralnego jako muzyk, konkretnie skrzypek.

Barak, do którego wszedłem na spotkanie z dyrygentem, nie zionął smrodliwym powietrzem jak inne, nie było też w nim nieładu i odrażających warunków fizycznych. Nie było wprawdzie tej normalności do której przywykłem we Lwowie, ale nie tchnęło to smrodliwym łagrem. 
♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś, aby być tu z nami.
Mamy nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.