♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

Odeszli od nas

-

                                                     
                                             ♦2020rok: ♦


Katarzyna Załoga

urodzona 01.04.1920r. - zmarła  11.06.2020 r.

Córka Mikołaja i Katarzyny z d. Michalik

Miejsce zamieszkania przed deportacją: Basznia Dolna

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 do 1946 r. deportowana do ZSRR,Omskaja Obłaści, Tyryjski rejon, a następnie do Ałtajskiego Kraju


-

                                                     
                                                  ♦2019 rok: ♦


Jan Ożóg

urodzony 29.08.1932 r. - zmarł  13.11.2019 r.

Syn Józefa i Ewy z d. Kołodziej

Miejsce zamieszkania przed deportacją: Podemszczyzna

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 do 07.19456 r. deportowany do ZSRR 

Omskiej Obłaści, obwód Tygrys, m-ść Kuźmiecowa,
-

                                                     
 ♦2019 rok: ♦


Henryk Tabin

urodzony 08.04.1930 r. - zmarł 26.07.2019 r.

Syn Antoniego i Marii z d. Naróg

Miejsce zamieszkania przed deportacją: Dachnów

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 do 4.1946 r. deportowany do ZSRR Omskiej Obłaści, okręg Tara, miejscowość Berezówka (baraki),

-

                                                     
                                         ♦2019 rok: ♦


Zdzisław Hadel

urodzony 02.09.1933 r. - zmarł 05.05.2019 r.

Syn Jana i Marii z d. Kosior

Miejsce zamieszkania przed deportacją: Lubaczów

Data i miejsca deportacji :

13.04.1940 do 31.08.1945 r. deportowany do ZSRR Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czernowodsk.
-


                                                     
                                   ♦2018 rok: ♦


Stanisława Antosz z domu Wałczyk

urodzona 02.03.1934r 

Córka Marceli i Józefa

Miejsce zamieszkania przed deportacją: Łówcza

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR 

Omskaja Oblast, Tywryjski rejon,Kuźniecowa

-

                                                     
                               ♦2018 rok: ♦


Anna Knap z domu Chlan

urodzona 2008.1943 r. - zmarła 2018 r., Tywrys ZSRR, Omska obłast
 
Córka Stefanii i Andrzeja

Data i miejsca deportacji :

Od urodzenia 1943 do 08.1946 - ZSRR, Omska obłast

-

                                                     
                                    ♦2018 rok: ♦


Jadwiga Teresa Tobiasz z domu Szeliga

urodzona 06.04.1927 r. - zmarła 02.06.2018r.
 
Córka Anny i Franciszka

Zamieszkała przed deportacją: Prusie

Data i miejsca deportacji :

1o.02.1940r - 28.05.1946r - ZSRR , Irkucka obłast,Tułunicki rejon, kołchoz Bolszewik

-

                                                     
                                    ♦2018 rok: ♦


Genowefa Kucia z domu Dzika

urodzona 01.02.1935 r. - zmarła 16.08.2018 r.
 
Córka Anny i Mikołaja

Zamieszkała przed deportacją: Dachnów

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 -04.07.1946 , Omska obłast, Tywryjski rejon, Po śmierci rodziców w 1942 r. sierociniec

-

                                        ♦2017 rok: ♦
 
Franciszek Herzog.

Hm. Franciszek Herzog był całkowicie oddany młodzieży i harcerstwu
Foto: ARCHIWUM ANDRZEJA STACHOWIAKA

W piątek, 3 lutego, w Hebron, CT, w wieku 86 lat zmarł harcmistrz Franciszek Herzog, do końca swych dni członek Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie. 

Hm. Franciszek Herzog urodził się 28 kwietnia 1931 roku w Chorzowie. Podczas II wojny światowej trafił wraz z całą rodziną do Starobielska, skąd – po śmierci ojca w 1940 roku – został wraz z matką i dwoma braćmi deportowany do Kazachstanu. Po śmierci matki i dzięki układowi Sikorski – Majski wydostał się z "nieludzkiej ziemi" i w 1942 roku trafił do specjalnego obozu w Balachadi w Indiach, gdzie wraz z 800 innymi dziećmi spędził czas do końca wojny.


Autor autobiograficznej książki "Na tułaczym szlaku", która została wydana w 2006 roku w Lubaczowie w Polsce.

Więcej na stronie: http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/zmarl-harcmistrz-franciszek-herzog
-

                                                     
                                                    ♦2017 rok: ♦


Maria Osiniak z domu Skulińska

urodzona 03.10.1935 r. - zmarła 04.5.2017 r.
 
Córka Zofii i Edwarda


Miejsce zamieszkania przed deportacją: Nowo Sewerynowa

Data i miejsca deportacji :

10.02.1940 do 04.1946 roku deportowana do ZSRR Północny Kazachstan, Akmoliński obwód

-

                                                     
                                 ♦2017 rok: ♦


Czesława Babiarz z domu Gerhardt

urodzona 20.07.1934 r. - zmarła 3.03.2017 r.
 
Córka Anny i Ludwika

Data i miejsca deportacji :

13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czernowodsk.

-


                                                    ♦2015 rok: ♦
 
Irena Jacek z d. Grin.

urodzona 18.05.1931 r. - zmarła 06.03.2015 r.

Córka Rudolfa i Kazimiery z d. Bogusz. Urodzona - Kostopol,Ukraina.


Data i miejsce deportacji: 


1941 do 1946 roku deportowana do ZSRR, Basarabia, wieś Amnówka.

-

                                                    ♦2015 rok: ♦
 
Antonina Kulakowska z d. Cienka.

urodzona 24.04.1926 r. - zmarła 07.2015 r.

Córka Eliasza i Katarzyny. Urodzona - Sucha Wola, gm. Oleszyce.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR, Omska obłast, wieś Pietoletka, obóz Barczówka.

-

                                      ♦2014 rok: ♦
 
Stefania Kanoniczak z d. Mielnik

urodzona 17.12.1926 r. - zmarła 14.09.2014 r.

Córka Wojciecha i Anny z d. Smoliniec. Urodzona - Połoniczna..


Miejsce zamieszkania przed deportacją: Cieszanów - Lisie Jamy

Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czernowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.

 
-

                                     ♦2014 rok: ♦
 
Franciszka Dudek z d. Kuryło

urodzona 26.08.1936 r. - zmarła 17.10.2014 r.

Córka Jana i Agnieszki z d. Tabaka. Urodzona - Dębiny, gm. Narol.


Data i miejsce deportacji: 


11.01.1941 do 09.04.1943 roku deportowana do ZSRR, Basarabia, Ismalski obwód, Pierwyj Jaroslawiec.

-

                                                    ♦2014 rok: ♦
 
Zuzanna Dębicka z d. Żołądek.

urodzona 17.12.1931 r. - zmarła 24.05.2014 r.

Córka Franciszka i Apolonii z d. Kuzyk. Urodzona - Przemyśl,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


09.02.1941 do 04.1943 roku deportowana do ZSRR, Basarabia, obwód Taratuński, Ismoilska obłast.

-

                                                    ♦2014 rok: ♦
 
Józef Krawiec

urodzony 04.01.1931 r. - zmarła 10.11.2014 r.

Syn Piotra i Katarzyny z d. Kazan. Urodzony - Dachnów,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 07.1945 roku deportowany do ZSRR, Omska obłast, rejon Tara Biały Jar, barak 10

-

                                                
    ♦2014 rok: ♦
 
Anna Tyczyńska z d. Jazienicka

urodzona 12.06.1923 r. - zmarła 18.10.2014 r.

Córka Franciszka i Heleny z d. Zygmunt. Urodzona - Sieniawal,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.


-

                                    ♦2014 rok: ♦
 
Maria Bomba z d. Nisztuk

urodzona 13.06.1927 r. - zmarła 17.10.2014 r.

Córka Onufrego i Anny z d. Chmielowiec. Urodzona - Jacków Ogród, Wola Wielka.


Data i miejsce deportacji: 


09.02.1941 do 28.04.1946 roku deportowana do ZSRR, Basarabia, Pierwszy Jarosławiec, obwód Ismaił

-

                                       ♦2013 rok: ♦
 
Karol Dec

urodzony 22.10.1921 r. - zmarł 20.08.2013 r.

Syn Piotra i Karoliny z d. Maciuła. Urodzony - Kąty Rakszawskie.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR, Omska obłast, Tywryjski rajon, Leśny Uczałok, Kuźniecowa.

-

                               ♦2013 rok: ♦
 
Genowefa Gogoł z d. Tomczyk.

urodzona 15.11.1920 r. - zmarła 29.11.2013 r.

Córka Andrzeja i Karoliny z d.
Łówczyk. Urodzona - Poręba /Kolbuszowa..

Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 30.03.1946 roku deportowana do ZSRR, Omski obwód, rejon Tarski, obóz Berezówka.

-

                                       ♦2013 rok: ♦
 
Edmund Mielnik

urodzony 29.10.1932 r. - zmarł  07.02.2013 r.

Syn Wojciecha i Anny z d. Smoliniec. Urodzony - Cieszanów,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czernowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.

 
-

                                  ♦2013 rok: ♦
 
Franciszka Stopyra

urodzona 08.10.1923 r. - zmarła 02.2013 r.

Córka Józefa i Zuzanny z d. Przednowek. Urodzona - Dębiny, Wola Wielka, gm. Narol.


Data i miejsce deportacji: 


10.01.1941 do 04.03.1946 roku deportowana do Basarabii, obwod Ismaiw, wieś i Jaroslawiec.

-

                                ♦2012 rok: ♦
 
Katarzyna Walawender z d. Frączek.

urodzona 01.09.1922 r. - zmarła 07.03.2012 r.

Córka Stnisława i Marii z d. Piekło. Urodzona - Sieniawa.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 02.1946 roku deportowana do ZSRR, Omska obłast, Tywryjski rejon.

                 


-

                          ♦2012 rok: ♦
 
Władysław Wojtasik

urodzony 12.09.1928 r. - zmarła 15.01.2010 r.

Córka Franciszka i Apolonii z d. Kuzyk. Urodzona - Przemyśl,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


29.06.1940 do 18.06.1946 roku deportowana do ZSRR, Ałtajski Kraj, wieś Talmienka
-

                                  ♦2012 rok: ♦
 
Władysław Wojtasik

urodzony 12.09.1928 r. - zmarł 03.02.2012 r.

Syn Stefana i Anny z d. Chudzik. Urodzony - Skolin, gm. Wielkie Oczy.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 03.1946 roku deportowany do ZSRR, obwód Świerdłowsk,

-


                                                     ♦2011 rok: ♦
 
Rozalia Faszczowa z d. Kolankiewicz

urodzona01.10.1919 r. - zmarła 07.04.2011 r.

Córka Jana i Anny z d. Krzych. Urodzona - Horyniec.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 04.1946 roku deportowana do ZSRR, Aktjubińskaja obłast, rejon Ałga.
        


-

                            ♦2011 rok: ♦
 
Anna Pachołek z d. Dzika

urodzona 06.06.1917 r. - zmarła 07.2011 r.

Córka Mikołaja i Anny z d. Michalik. Urodzona - Basznia Dolna.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 04.04.1946 roku deportowana do ZSRR, Omska ołast, Tywryjski rejon.
-


                                                    ♦2010 rok: ♦
 
Władysław Wojtasik

urodzony 12.09.1928 r. - zmarł 03.02.2010 r.

Syn Stefana i Anny z d. Chudzik. Urodzony - Skolin, gm. Wielkie Oczy.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 03.1946 roku deportowany do ZSRR,  Świerdłowski obwód.


-

                                                    ♦2010 rok: ♦
 

Olga Bauer z d. Jazienicka

urodzona 02.02.1921 r. - zmarła 18.05.2010 r.

Córka Franciszka i Heleny z d. Zygmunt. Urodzona - Sieniawa.


Data i miejsce deportacji: 13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.


-

                                     ♦2010 rok: ♦
 
Jerzy Hadel

urodzony 12.07.1935 r. - zmarł 02.06.2010 r.

Syn Jana i Marii z d. Kosior. Urodzony - Lubaczów, woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.


-

                                 ♦2010 rok: ♦
 
Marianna Wanda Wałczyk

urodzona 24.02.1929r. - zmarła 2010 r.

Córka Józefa i Marceli z d. Dec.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR,  Omska obłast, rejon Tara, Kuźmiecowa


-

                                  ♦2010 rok: ♦
 
Aniela Kudyba z . Kukiełka

urodzona 02.03.1918 r. - zmarł 04.08.2010 r.

Córka Andrzeja i Petroneli z d. Rozmus. Urodzona - Ruda Różanicka.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 16.03.1946 roku deportowana do ZSRR, Omska obłast,


-

                                ♦2010 rok: ♦
 

Maria Sztandera z d. Einsenbart

urodzona 27.03.1933 r. - zmarł 26.01.2010 r.

Córka Józefa i Stanisławy z d. Wałczyk. Urodzona - Dębiny, gmina Narol.


Data i miejsce deportacji: 


11.01.1941 do 28.04.1946 roku deportowana do ZSRR, Basarabia, Ismaliski obwód, I Jarosławiec.


-

                                         ♦2010 rok: ♦
 
Janina Hymon z d. Rutkowska

urodzona 04.10.1932 r. - zmarła 15.01.2010 r.

Córka Franciszka i Apolonii z d. Kuzyk. Urodzona - Przemyśl,woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


29.06.1940 do 18.06.1946 roku deportowana do ZSRR, Ałtajski Kraj, wieś Talmienka

-

                                                    ♦2009 rok: ♦
 
Stanisław Chwasta

urodzony 13.05.1930 r. - zmarł 13.04.2009 r.

Syn Michała i Julii z d. Nazimek. Urodzony -
Cieszacin Mały.

Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1942 roku deportowany do ZSRR Krasnojarska obłast,

od 1942 do 1947 -Pima, Palestyna, Egipt.


-

                                                    ♦2009 rok: ♦
 
Stanisława Żdan z d. Kuncerman

urodzona 13.11.1928 r. - zmarła 30.05.2009 r.

Córka Piotra i Pauliny z d. Ruszała. Urodzona - Lubaczów, woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


08.1945 do 07.1947 roku deportowana do ZSRR, Rostowski rajon.


-


                                                    ♦2008 rok: ♦
 
Grzegorz Dec

urodzony 27.02.1928 r. - zmarł 20.08.2008 r.

Syn Piotra i Karoliny z d. Matuła. Urodzony - Polanka Horyniecka, gmina Horyniec.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR , Omska obłast, Tywryjski rejon, Lesowyj Uczałok,

-

                                                    ♦2007 rok: ♦
 

Genowefa Węgrzyn

urodzona 12.02.1936 r. - zmarła 21.10.2007 r.

Córka Anieli. Urodzona - Szawary.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 05.1946 roku deportowana do ZSRR, Omska obłast, Tywryjski rejon,

-

                                                    ♦2007rok: ♦
 

Helena Turek z d. Krężałek

urodzona 23.02.1917 r. - zmarł 08.12.2007 r.

Córka Tomasza i Karoliny z d. Zachara. Urodzona - Żychowa, pow. Tarnów.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 10.03.1946 roku deportowana do ZSRR,  Krasnojarska obłast, rejon Jenisejski,

-


                                                    ♦2006rok: ♦
 
Zuzanna Sternik z d. Jazienicka

urodzona 01.01.1920 r. - zmarła 21.02.2006 r.

Córka Franciszka i Heleny z d. Zygmunt. Urodzona - Sieniawa, pow. Jarosław.


Data i miejsce deportacji: 

13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.

 
-

                                                    ♦2006 rok: ♦
 
Bolesław Wałczyk


urodzony (brak danych) r. - zmarł 14.03.2006 r.

Syn Józefa i Marceli z d. Dec.


Data i miejsce deportacji:


21.07.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR, Omskaja oblast,


-

                                                    ♦2006rok: ♦
 
Tadeusz Skulimowski

urodzony 08.01.1944 r. - zmarł 22.04.2006 r.

Syn Władysława i Jadwigi z d. Wróblewska. Urodzony - Równe.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1944 roku deportowany do ZSRR , Archangielskaja obłast, region Konosza.


-

                                                    ♦2006 rok: ♦
 
Katarzyna Bołotiuch z d. Bednarz

urodzona 05.03.1919 r. - zmarła 05.2006 r.

Córka Wojciecha i Sabiny z d. Partyka. Urodzona - Kamień, pow. Nisko.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 15.06.1946 roku deportowana do ZSRR, Swierdłowski obwód, rejon Fedyna, miejsce Głuchoje, następnie Mikolajewsk.


-

                                                    ♦2006rok: ♦
 
Tadeusz Gorliński

urodzony 23.01.1932 r. - zmarł 22.05.2006 r.

Syn Wojciecha i Leokadii z d. Ogonowska. Urodzony - Lublin.


Data i miejsce deportacji: 


18.06.1940 do 10,06.1946 roku deportowany do ZSRR Omska obłast, rejon Bolszorecze, Czubakly sowchoz 155


-

                                                    ♦2006 rok: ♦
 
Szczepan Kossak

urodzony 10.12.1932 r. - zmarł 16.07.2006 r.

Syn Józefa i Anieli z d. Tabaka. Urodzony -Wola Wielka, gmina Narol.


Data i miejsce deportacji: 


01.1941 do 04.1943 roku deportowany do ZSRR.


-

                                                    ♦2006 rok: ♦
 
Ludwik Stopyra

urodzony 02.03.1924 r. - zmarł 07.10.2006 r.

Syn Józefa i Marii z d. Mazur. Urodzony - Wola Wielka.


Data i miejsce deportacji: 


09.02.1941 do 05.1942 roku deportowany do ZSRR, Besarabia, powiat Taztin, woj. Ismail

-

                                                    ♦2006rok: ♦
 
Bronisław Eisembardt

urodzony 01.03.1922 r. - zmarł 27.01.2006 r.

Syn Stanisława i Józefy z d. Wałczyk. Urodzony - Wola Wielka.


Data i miejsce deportacji: 


01.1941 do 04.1946 roku deportowany do ZSRR, Besarabia, powiat Taztin, woj. Ismail

-


                                                    ♦2004 rok: ♦
 

Regina Zathey z d. Kisiel

urodzona 30.10.1930 r. - zmarła 04.01.2004 r.

Córka Jana i Pauliny z d. Baj. Urodzona - Wólka Chrypska, woj. wołyńskie.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 03.1946 roku deportowana do ZSRR, Świerdłowski obwód, rejon Rez, Lubimowka, rejon Woronewka, obw. Cherson.


-

                                                    ♦2004rok: ♦
 
Maria Rempoła z d. Borchowiec

urodzona 23.03.1913 r. - zmarła 21.11.2004 r.

Córka Filipa i Rozalii z d. Pańkiewicz. Urodzona - Potok Jaworowski.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR, Świerdłowska oblast, wieś Głubokoje, później na Ukrainę.

-

                                                    ♦2004rok: ♦

 
Władysława Kuryło z d. Banaś

urodzona 16.01.1936 r. - zmarła 20.10.2004 r.

Córka Pawła i Anieli. Urodzona - Dębiny, gm. Narol.


Data i miejsce deportacji: 


11.01.1941 do 28.04.1946 roku deportowany do ZSRR, Basarabia I Jarosławiec,woj. Ismail..


-


                                                  
                                                ♦2003 rok: ♦
 
Maria Hadel z d. Kosior

urodzona 19.09.1911 r. - zmarła 12.04.2003r.

Córka Józefa i Malwiny z d. Potoczna. Urodzona-Przemyśl, woj. Lwów .


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.-

                                                    ♦2003rok: ♦
 
Katarzyna Kruk z d. Węgrzyn.

urodzony 04.02.1925. - zmarła 12.03.2003 r.

Córka Anieli. Urodzona- Budy Łańcuckie.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowana do ZSRR , Omskaja obłast, Tywryjski rejon, Lesowyj Uczałok.


-

                                                    ♦2003 rok: ♦
 
Helena Sikora z d. Kukiełka

urodzona 05.03.1928 r. - zmarła 22.10.2003 r.

Córka Wojciecha i Rozalii z d. Stankiewicz. Urodzona - Ruda Różaniecka.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 23.06.1946 roku deportowana do ZSRR, Biały Jar, Omskaja obłast, Tywryjski rejon, barak 19.


-

                                                    ♦2003 rok: ♦
 
Genowefa Gogoł z d. Tomczyk

urodzona 15.11.1920 r. - zmarła 29.11.2003 r.

Córka Andrzeja i Karoliny z d. Łówczyk. Urodzona - Poręba-Kolbuszowa.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 30.03.1946 roku deportowana do ZSRR, Omski obwód, rejon Tarski, obóz Berezówka.

-

                                                    ♦2002 rok: ♦
 
Tadeusz Rozmus

urodzony 28.04.1921 r. - zmarł 23.06.2002 r.

Syn Michała i Katarzyny z d. Rozmus. Urodzony -Ruda Różaniecka.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR , Omskaja obłast, Znameńskij Rejon.
-

                                                    ♦2002 rok: ♦
 
Stefania Słotwińska z d. Kułaga

urodzona 06.01.1928 r. - zmarł 10.04.2002 r.

Córka Wincentego i Elżbiety z d. Potoplak. Urodzona - Potylicz.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowana do ZSRR, Omskaja obłast,  Tywryjski rejon.


-

                                                    ♦2002 rok: ♦
 
Jadwiga Skulimowska z d. Wróblewska

urodzona 25.02.1904r. - zmarła 006.11.2002 r.

Córka Leona i Antoniny. Urodzona - Równe, woj Łuck.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 22.05.1946 roku deportowana do ZSRR, Archangielska obłast, m-sce Pereszyńsk.


-

                                                    ♦2002rok: ♦
 
Bolesława Zofia Sobień z d. Stroik

urodzona 05.11.1926 r. - zmarła 12.05.2002 r.

Córka Jana i Katarzyny z d. Cieleń. Urodzona - Oleszyce.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czenowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.


-


                                                    ♦2001 rok: ♦
 
Helena Budzianowska z d. Dziad

urodzona 22.05.1924 r. - zmarła 09.12.2001 r.

Córka Józefa i Teresy z d. Pióro. Urodzona - Romasz.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 19.08.1947 roku deportowana do ZSRR , 

Od 10.02.1940-1942r. Archangielsk, Wielskij rejon, Komiński Lesopunkt, wieś Czurga/Uzbekistan obóz Guzar-Krasnowodzk do Persji, 

od 1943-1947 r. przez Persję obóz cywilny Pachlewa, Teheran do Afryki Wschodniej obóz cywilny Tenger.


-

                                                    ♦2001 rok: ♦
 
Wojciech Czucha

urodzony 05.04.1913. - zmarł18.11.2001 r.

Syn Józefa i Elżbiety z d. Bębnik. Urodzony - Ulicko-Seredkiewicz.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowany do ZSRR , Archangielskaja oblast, m-sce Kotłas.


-


                                                    ♦2000 rok: ♦
 
Wojciech Ożóg

urodzony 07.03.1920 r. - zmarł 01.2000 r.

Syn Józefa i Ewy. Urodzony - Podemszczyzna, gmina Horyniec.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowany do ZSRR , Omska obłast, rejon Tyrolski,


-

                                                    ♦2000 rok: ♦
 
Jerzy Soboń

urodzony 30.10.1938 r. - zmarł 13.09.2000 r.

Syn  Władysława i Tekli. Urodzony - Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 08.1946 roku deportowany do ZSRR, Aktjubińskaja Oblast, Towniczeska,


-

                                                    ♦2000 rok: ♦
 
Szczepan Ważny

urodzony 09.07.1931 r. - zmarł 06.07.1990 r.

Syn Franciszka i Anny. Urodzony - Prusie, gmina Horyniec.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 22.05.1946 roku deportowany do ZSRR wieś Turwinka,następnie Krutoj Klimez, Kołchoz Bolsewik.


-                                                    ♦1998 rok: ♦
 
Jan Cienki

urodzony 01.01.1934 r. - zmarł09.1998 r.

Syn Eliasza i Katarzyny z d. Sitek. Urodzony - Sucha Wola, gm. Oleszyce.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR , Omski obwód, obóz Berezówka, wieś Pietoletka.


-

                                                    ♦1998 rok: ♦
 
Elżbieta Kułaga z d. Potoplak

urodzona 21.04.1909 r. - zmarła 02.1998 r.

Córka Eliasza i Katarzyny. Urodzona - Potylicz.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowana do ZSRR , Omskaja obłast, Tyworyjski rajon, Lesowyj .


-

                                                    ♦1998 rok: ♦
 
Zofia Naróg z d. Filip

urodzona 02.01.1912 r. - zmarła 15.07.1998 r.

Córka Franciszka i Honoraty z d. Fronczek. Urodzona - Żołynia.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowana do ZSRR, Omska obłast, Kaganowiecki rajon, okr. Tara, wieś Połochłudowo.


-

                                                    ♦1997 rok: ♦
 
Bronisława Dutkiewicz z d. Świtalska

urodzona 22.XI.1905 r. - zmarła 25.08.1997 r.

Córka Franciszka i Katarzyny z d. Brogowska. Urodzona- Howodenka.


Data i miejsce deportacji: 


10.04.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR Lewiński rejon,wieś Ilinka, rejon Lewiński.


-

                                                    ♦1997 rok: ♦
 
Danuta Dutkiewicz

urodzona 01.01.1930 r. - zmarła 05.08.1997 r.

Córka Józefa i Bronisławy z d. Świtalska. Urodzona - Kleck.


Data i miejsce deportacji: 


10.04.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR Lewiński rejon,wieś Ilinka, rejon Lewiński.

-

                                                    ♦1997 rok: ♦
 
Maria Rząsa

urodzona 15.05.1907 r. - zmarła 1997 r.

Córka Jana i Heleny z d. Polanów. Urodzona - Kołodróbka, woj. Tarnopol.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 08.1942 roku deportowana do ZSRR, Aban.


-

                                                    ♦1997 rok: ♦
 
Stefan Sierżęga

urodzony 10.08.1932 r. - zmarł 14.10.1997 r.

Syn Jakuba i Agnieszki. Urodzony - Brzoza Stadnicka, k. Łańcuta.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 04.1946 roku deportowany do ZSRR , Omski obwód, okrąg Tara, wieś Berezówka.


-

                                                    ♦1996 rok: ♦
 
Katarzyna Cioch z d. Sanok

urodzona 27.05.1918 r. - zmarła 26.07.1996 r.

Córka Wojciecha i Barbary z d. Kędzior. Urodzona - Budy Łańcuckie.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 24.05.1946 roku deportowana do ZSRR Omskaja obłast, rejon Tawor, wieś Bialy Jar.


-

                                                    ♦1996 rok: ♦
 
Katarzyna Kurasińska z d. Maziarz

urodzona 06.01.1921 r. - zmarła 09.1996 r.

Córka Wojciecha i Anny z d. Lichała. Urodzona -Nienadówka, pow. Kolbuszowa


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 10.1946 roku deportowana do ZSRR , Omska obłast, Tywryjski rejon, Lesowyj Uczałok.


-

                                                    ♦1996 rok: ♦
Stanisław Kruczko

urodzony 13.01.1924 r. - zmarł 29.04.1996 r.

Syn Michała i Katarzyny. Urodzony - Lisie Jamy, woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


1945r. - 1947r. przymusowo wcielony do wojska radzieckiego - Worosogograd, 

1947-1952-Workuta, 

1952-1956 praca w jednostce wojskowej w Żółkwi.

-


                                                    ♦1995 rok: ♦
 
Maria Junikiewicz z d. Daź

urodzona 17.01.1915 r. - zmarła 01.1995 r.

Córka Jana i Agnieszki z d. Kopeć.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR Omska obłast.


-

                                                    ♦1995 rok: ♦
 
Paulina Kęsicka z d. Dec

urodzona 20.01.1924 r. - zmarła 12.05.1995  r.

Córka Piotra i Karoliny z d. Matuła. Urodzona - Polanka Horyniecka.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR Omska oblast, Tyworyjski rejon, Lesowyj Uczałok


-

                                                    ♦1995 rok: ♦


Józef Ożóg

urodzony 1905 r. - zmarł 1995 r.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowany do ZSRR Omska obłast, Tywryski rejon,.


-

                                                    ♦1995 rok: ♦

Janina Świstowicz z d. Kraus

urodzona 07.07.1924 r. - zmarła 05.1995 r.

Corka Piotra i Albiny z d. Kulmatycka. Urodzona - Lubaczów, woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940r-31.08.1946r deportowana do ZSRR , Aktjubińskaja obłast, Kluczewoj rejon, Ługowoje, kołchoz Krasnyj sierp.

-

                                                    ♦1995 rok: ♦
 
Stanisław Czop

urodzony 09.05.1928 r. - zmarł 12.04.1995 r.

Syn Henryka i Katarzyny z d. Czajkowska. Urodzony - Lubaczów, woj. Lwów.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR Maksimogowski obw.,Okiebowski rej.


-


                                                   
 ♦1994 rok: ♦
 

Anna Janczura z d. Mielnik

urodzona 15.01.1925r. - zmarła 24.05.1994 r.

Córka Wojciecha i Anny z d. Smoliniec.  Urodzona - Lisie Jamy, gm. Lubaczów,woj. Lwów.


Miejsce zamieszkania przed deportacją: Cieszanów- Lisie Jamy

Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowana do ZSRR Kazachstan, Aktjubińska Obłast, Kluczewoj rejon, p-ta Bogusławka, kołchoz Krasnyj Kołos, pos. Czernowodsk.


Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskiej Obłasti, Prywolańskij Rejon, sowchoz” Krasnaja Basztanka”, wieś Trojany.


-

                                                    ♦1994 rok: ♦
 

Ignacy Sanok

urodzony 02.02.1928r. - zmarł 08.10.1994 r.

Syn Wojciecha i Barbary. Urodzony - Budy Łańcuckie.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowany do ZSRR Biały Jar, Omska obłast.


-

                                                    ♦1994 rok: ♦
 
Maria Wojtasik

urodzony 20.05.1909 r. - zmarł 11.1994 r.

Cóorka Waclawa i Katarzyny. Urodzony - Prusie, gmina Horyniec.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1946 roku deportowana do ZSRR .


-


                                                    ♦1993 rok: ♦


Rozalia Całka

urodzona 23.01.1919 r. - zmarła 1993 r.

Córka Wawrzyńca i Jadwigi. Urodzona - Kopcie, gmina Stary Dzików.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 1.04.1946 roku deportowana do ZSRR, Biały Jar.


-

                                                    ♦1993 rok: ♦

Stanisław Osikowicz 

urodzony 05.06.1923 r. - zmarł 1993 r.

Syn Piotra i Wiktorii z d. Przybyłowicz. Urodzony - Podkowce.


Data i miejsce deportacji: 


13.04.1940 do 31.08.1944 roku deportowany do ZSRR Kazachstan, Akjubińskaja Obłast, Kluczewoj Rejon, wieś Czernowodsk, kołchoz Krasnyj Kołos.

Od września 1944 r. do 31 sierpnia 1945r - republika Ukraińska, Nikołajewskaja Oblast, Trojany, Oddział I, sowchoz Krasnaja Basztanka.


-

                                                 
   ♦1993 rok: ♦
 

Bronisław Turek

urodzony 03.06.1909 r. - zmarł 1993 r.

Urodzony - Kopanka Dobożawy, pow. Gródek Jagieloński.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 01.1941 roku deportowany do ZSRR , Swiedłowska Obłast.

Od sierpnia 1941 do 10.02.1942 -miejsce Azbest, później żołnierz Armii Andersa. Do kraju wrócił w 1947 r.


-

                                                    ♦1993 rok: ♦

Paulina Kisiel z d. Baj

urodzona 24.02.1899 r. - zmarła 1993 r.

Córka Piotra i Anny z d. Pałajuk. Urodzona Wólce Chybskiej.


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 03.1946 roku deportowana do ZSRR , Świerdłowska Obłast, rejon Reż, wieś Pioniew.


-

                                                    ♦1992 rok: ♦
 
Leon Gryniewicz

urodzony 10.03.1929r. - zmarł 04.1992 r.

Syn Franciszka i Anny. Urodzony - Wielkie Oczy, woj. Lwów


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 10.06.1946 roku deportowany do ZSRR Irkucki obw.,m-se Mierzdugwanok

-

                                                    ♦1992 rok: ♦
 
Aniela Panek z d. Bratek

urodzona 06.02.1895 r. - zmarła 4.1992 r.

Córka Macieja i Anny. Urodzona- Dachnów, g. Cieszanów .


Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR , Omska Obłast..


-

                                                    ♦1991 rok: ♦
 
Maria Hakało z d. Szpyt

urodzona 20.10.1920r. - zmarła grudzień 1991r

Córka Jana i Katarzyny z d. Onyszczak. Miejsce zamieszkania przed deportacją: Młodów

Data i miejsce deportacji:

10.02.1940 do 06.1946 roku deportowana do ZSRR , Omska Oblast.


-


                                                    ♦1990 rok: ♦
Zygmunt Szeliga

urodzony 09.07.1931 r. - zmarł 06.07.1990 r.

Syn Franciszka i Anny. Urodzony - Prusie, gmina Horyniec.


Miejsce zamieszkania przed deportacją: Prusie

Data i miejsce deportacji: 


10.02.1940 do 22.05.1946 roku deportowany do ZSRR wieś Turwinka,następnie Krutoj Klimez, Kołchoz Bolsewik.
Zmarli CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

    ♦2012 rok: ♦

Katarzyna Grynkiewicz żona Leona Grynkiewicza- członek wspierający.
    ♦2015 rok: ♦
 
Tadeusz Sternik mąż Zuzanny Sternik - członek wspierający.-

♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.