♦ Do Młodych ! ♦


Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.Pieśń dedykowana Matkom Sybiraczkom


"Moja matko ja wiem" - pieśń z Koła w Kołobrzegu

Moja Matko ja wiem ile nocy nie spałaś

Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był
W ciszy nocy szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
Boże daj by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.


Matko Polska Ty szłaś poprzez step i zawieję
Po ziemniaki, kapustę i chleb
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile
W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew


Matko moja to Ty, tylko Ty nas uczyłaś
Kochać Boga w piosence, pacierzu i snach
Dzięki Tobie o Matko do ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie ja żyję ja kocham o Matko ja śnię .......


Translate

Szukaj na tym blogu

niedziela, 8 maja 2016

Modlitwa Sybiraków do Matki Boskiej Jasnogórskiej-Marian Jonkajtys


 Modlitwa Sybiraków do Matki Boskiej Jasnogórskiej-

Marian Jonkajtys

My, Związek Sybiraków, którzy z Bożej woli
Wrócili do Ojczyzny z zesłania niedoli;
Przetrwali PRL-u kłamstwa zniewolenia,
Dziś - w rocznicę Związku odrodzenia -
Do Ciebie - Jasnogórska Narodu Królowo -
Kierujemy pokorne modlitw naszych słowo
W kościołach z całej Polski, przed Twoimi ołtarzami:
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...

Dziesiątego lutego bydlęce wagony
Wywlokły z wschodnich Kresów w lodem skute strony

Północnego bieguna i śniegów Sybiru,
Pod sztychami wschodniego Heroda karnych zbirów,
Ponad dwieście tysięcy Polaków: osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, policjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w mróz na stację saniami
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...

W noc trzynastego kwietnia, na drugiej zesłań fali,
Ponad trzysta tysięcy znów nas deportowali.
Rodziny oficerów, przedsiębiorstw właścicieli,
Kupców, ziemian, rolników, księży, nauczycieli.
I wszystkich, komu z krewnych kogoś aresztowano,
W tę noc, do Kazachstanu, w stepy przesiedlono!
Matko - poniewieranych głodem, chłodem
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...

I czerwiec rok czterdziesty! Wypędzony w głąb Azji,
I rok później - w dzień Niemców na Sowiety inwazji -
Znów ponad pół miliona! Rodzin kolejarzy,
Fachowych robotników, majętnych gospodarzy;
Rodziny urzędników, poczmistrzów i kasjerów.
Z zachodniej i centralnej Polski uciekinierów!
Matko - maltretowanych pracą nad siły normami
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...

W roku czterdziestym piątym z terenów wyzwolonych
Znów tysiące Polaków zostało wywiezionych:
Akowców - walk z faszyzmem niedawnych sojuszników
I Bogu ducha winnych ze Śląska górników!
I skazano ich jako czynnik destrukcyjny,
Element spekulancki i kontrrewolucyjny!
Matko - męczonych w śledztwie, bestialsko torturowanych
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami...

Wiersz pochodzi ze strony: 

http://niedziela.pl/artykul/20477/nd/Modlitwa-Sybirakow-do-Matki-Boskiej

♦Nie przegap wpisu ♦

♦Czas płynie...♦


Blog powstał w 2015 roku

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.