♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

.

Powstanie i Zarząd Koła


Zdjęcie z początków istnienia Koła
29 maja 1990 roku podczas zebrania, w którym uczestniczyło 33 osoby, założono Terenowe Koło Sybiraków w Lubaczowie. Podczas zebrania wyłoniono władze koła- 3-osobowy Zarząd oraz 4-osobową Komisję Społeczną. 

W okresie pierwszej, czteroletniej kadencji Zarząd Koła pracował w następującym składzie:

Zdzisław Hadel – Prezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz


Komisja Społeczna w składzie:


Tadeusz Gorliński -Przewodniczący
Janina Hymon - Członek
Stefania Kanoniczak - Członek
Danuta Dutkiewicz - Członek


========================


W okresie II kadencji skład Zarządu Koła pozostał bez zmian. Zmianie uległ skład Komisji :

Jerzy Soboń - Przewodniczący
Jerzy Hadel - Członek
Bronisława Mazepa - Członek
Marian Boćko - Członek
Tadeusz Wałczyk - Członek

==========================


W III kadencji Zarząd Koła działał w składzie rozszerzonym. Dokooptowano 3 osoby:

Lidia Argasińska
Olga Bauer
Bronisława Mazepa


W miejsce Komisji Społecznej powołano Komisję Rewizyjną, w skład której weszły następujące osoby:


Maria Osiniak
Barbara Szpyt
Tadeusz Wałczyk

==========================


W IV kadencji do Zarządu wszedł Pan Mieczysław Szymoniak. Zmianie uległ również skład Komisji Rewizyjnej. Panią Marię Osiniak i Panią Barbarę Szpyt, zastąpili :

Karol Dec
Tadeusz Wałczyk
Jerzy Hadel

========================


Podczas V kadencji, w 2010 roku, zmienił się skład Zarządu, w skład którego weszli:


Zdzisław Hadel – Prezes
Lidia Argasińska - Z-ca Prezesa
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Mieczysław Szymoniak - Członek
Bronisława Mazepa – Członek

=========================


16 stycznia 2014 r. w związku z rezygnacją Pana Zdzisława Hadla z funkcji Prezesa Zarządu Związku Sybiraków w Lubaczowie, Zarząd Kola pracował w następującym składzie:

Zdzisław Hadel – Honorowy Prezes
Lidia Argasińska - Wiceprezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Mieczysław Szymoniak - Członek
Bronisława Mazepa – Członek

=============================


Od 15 stycznia 2015 r. Zarządu pracuje w następującym składzie:

Mieczysław Szymoniak- Prezes
Lidia Argasińska - Wiceprezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Bronisława Mazepa – Członek

============================


Od 18 stycznia 2018 r. Zarządu pracuje w następującym składzie:

Mieczysław Szymoniak- Prezes
Lidia Argasińska - Wiceprezes
Teresa Mielnik – Skarbnik
Henryk Tabin – Sekretarz
Bronisława Mazepa – Członek
Barbara Janczura - członek
Aleksandra Bek - Członek 


Zdjęcie z początków istnienia Koła
Każdy z  Sybiraków nosi pamięć traumy, bo bolesnych przeżyć nie da się zapomnieć.

W chwili powstania  Koło liczyło 138 osób. Niestety, na „wieczną wartę” z roku na rok odchodzą kolejni członkowie Koła.

Większość to już osoby w podeszłym wieku. Obecnie Koło liczy 44 osoby.♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś, aby być tu z nami.
Mamy nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.