♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

Podziękowania
PODZIĘKOWANIA


DLA

                         Pana Krzysztofa Szpyta

                Burmistrza Miasta Lubaczowa

Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za wsparcie finansowe.


Dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować uroczystość Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                            DLA
                                       
                       Pana Wiesława Kapla


                      Wójta Gminy Lubaczów

   
Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za wsparcie finansowe.


Dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować uroczystość Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                               DLA
                                          
                         Pana Janusza Skalskiego

            Nadleśniczego  Nadleśnictwa Narol


Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za wsparcie finansowe.


Dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować uroczystość Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


                               

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                         DLA

                Pana Stanisława Zagrobelnego

         Nadleśniczego  Nadleśnictwa Oleszyce.

 

Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za wsparcie finansowe.

Dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować uroczystość Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


            Lubaczów, 23.09.2019r.               DLA                 
                                        
                         Pana Jana Janczury

                                      Prezesa 


    Spółdzielczej Grupy Producenckiej "Kresy"

   
Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za wsparcie finansowe.


Dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować uroczystość Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                             DLA
                                      
                         Pana Zdzisława Ciocha

             Prezesa Miejskiej Spółdzielni" SCh"


                                 w Lubaczowie.


Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania za długoletnią współpracę, pamięć o Sybirakach i coroczne bezpłatne wypieki na Dzień Sybiraka.


Życzymy pozytywnych doświadczeń w Pana działalności, wiele dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, kolejnych wartościowych inicjatyw, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                           DLA
                                      
                       Pana Andrzeja Kindrata

          Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 


                             w Lubaczowie.

Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania za uświetnienie występem uroczystości z okazji Dnia Sybiraka. 


To dzięki Pana pasji i entuzjazmowi licznie przybyli Sybiracy i zaproszeni goście mogli przeżyć wspaniały dzień z muzyką i pieśnią, która “…jest odpoczynkiem dla duszy…” 


Dzięki pięknemu występowi Chóru „Canzone” uczestnicy mogli przeżyć niezapomniane chwile delektując się pięknem wykonywanych utworów. 

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                           DLA
                                      
                     Ks.kan. Andrzeja Stopyry

       Proboszcza Parafii św. Stanisława BM

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za posługę duszpasterską podczas uroczystości Dnia Sybiraka.

My ślady pracy Księdza w parafii dostrzegamy wokół, a ślady pracy duszpasterskiej tkwią w naszych sercach.


Pragniemy podziękować za serce, dobrą radę, życzliwą obecność, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie Słowa Bożego podczas naszych uroczystości.


Życzymy Księdzu dużo siły, zdrowia, wielu Łask Bożych i życzliwych ludzi.

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.


                                         DLA
                                   
                     Pana  Jana Lechowicza

Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania Panu za  życzliwość, za  filmowe udokumentowanie przebiegu uroczystości
Dnia Sybiraka.


Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.                                          DLA

          Dyrekcji Zespołu Szkół w Oleszycach, 

         Grona Pedagogicznego, Pracowników 

                                  i Uczniów.
   
Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania za zaangażowanie, za otwartość i ogrom pracy, jaką włożono w przygotowanie poczęstunku na uroczystość Dnia Sybiraka w Lubaczowie. 


Wysoki poziom świadczonych usług, przyjazne nastawienie, profesjonalność, rzetelność oraz zaangażowanie i kultura osobista całego zespołu są godnym przykładem do naśladowania przez innych.


Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej pracy z młodzieżą.


                            Lubaczów, 23.09.2019r.                                      DLA

                                   uczniów:

                          Klaudii Baran

                          Angeliki Kłos
                          Elżbiety  Lechocińskiej
                          Pawła Hypiaka
                          Doroty Buczek
                          Katarzyny Broź
                          Weroniki Gudz
                          Karoliny Bronhard

    

Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdecznie podziękowania za profesjonalną obsługę gastronomiczno-kelnerską uroczystości Dnia Sybiraka w Lubaczowie. 

Wszystko zostało przygotowane na wysokim poziomie. 

Dziękujemy za miłą współpracę, oraz sprawną i profesjonalną obsługę. 


Wysoko doceniamy indywidualne, elastyczne i fachowe podejście do realizacji nawet niestandardowych wyzwań.

Składamy podziękowania na ręce Pani Iwony Sopel - która czuwała nad profesjonalnym przebiegiem całości Uroczystości.


Życzymy dalszych sukcesów.

                                       

                       Lubaczów, 23.09.2019r.
                                          DLA

   Harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego 
                                   
                               w Lubaczowie.

 Zarząd i członkowie Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie składają serdeczne podziękowanie Harcerkom z Hufca ZHP w Lubaczowie  za zaangażowanie, wystawienie pocztu sztandarowego i pomoc przy rozdaniu pamiątkowych kubków.

Życzymy pogody ducha, uśmiechu i niegasnącego zapału we wcielaniu w życie zasad wynikających z harcerskiego przyrzeczenia. 


Nie ma bowiem niczego bardziej godnego naśladowania, niż bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.


                             Lubaczów, 23.09.2019r.


                           PODZIĘKOWANIA - 2018 rok
                                
                           Panu Janowi Józefowi Kasprzykowi

                      Szefowi Urzędu do spraw Kombatantów 


                          i Osób Represjonowanych w Warszawie
 

za życzliwość i zakup pamiątkowych statuetek w formie wagoników dla naszych Sybiraków.

Cieszymy się, że to właśnie u Pana znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
                               Panu Krzysztofowi Szpytowi

                           Burmistrzowi Miasta Lubaczowa

 

za życzliwość i zakup pamiątkowych statuetek w formie wagoników dla naszych Sybiraków.

Cieszymy się, że to właśnie u Pana znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
                                 Księdzu Andrzejowi Stopyrze
 
                      Dziekanowi Dekanatu Lubaczowskiego


za życzliwość i pamięć o Sybirakach, za coroczne celebrowanie Mszy Świętej w intencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków, za  uczestnictwo w spotkaniach opłatkowych .

Życzymy wiele dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu.
                                             Pani Annie Sochur


                 z Firmy Chigo Polska i AB Klima Krasne 

                                             k. Rzeszowa

za życzliwość, pamięć o Sybirakach i pomoc finansową. Dzięki Pani wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka.


Cieszymy się, że to właśnie w Pani znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                               Panu Grzegorzowi Woźniakowi


za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                                           Panu Zdzisławowi Ciochowi

                          Prezesowi Miejskiej Spółdzielni" SCh"

                                                w Lubaczowie.


za długoletnią współpracę, pamięć o Sybirakach i coroczne bezpłatne wypieki na spotkania opłatkowe i Dzień Sybiraka.

Życzymy pozytywnych doświadczeń w Pana działalności, wiele dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, kolejnych wartościowych inicjatyw, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu.

                                             Radzie Nadzorczej

                                Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.


za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka Cieszymy się, że to właśnie u Państwa znaleźliśmy sojusznika.

Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                               Panu Andrzejowi Kindratowi 

                Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury 


                                                 w Lubaczowie 


i młodzieży z chóru "Canzone" za artystyczną oprawę Mszy Świętej i spotkania Sybiraków i zaproszonych gości.

Wszystkim członkom chóru życzymy niesłabnącego zapału do muzykowania i wielu sukcesów w przyszłości..

Wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana.


                               Panu Stanisławowi Zagrobelnemu

                          Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oleszyce


za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
                                       Panu Robertowi Banasiowi

                   Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubaczów


za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                      
                  Panu Posłowi Mieczysławowi Kasprzakowi
 

za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
                               Panu Januszowi Skalskiemu

                      Nadleśniczemu Nadleśnictwa Narol

 

za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                               Panu Janowi Janczurze

      Prezesowi Spółdzielczej Grupy Producenckiej "Kresy"za życzliwość i pomoc finansową. Dzięki Pana wsparciu mogliśmy zrealizować uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


                       Dyrekcji Zespołu Szkół w Oleszycach, 

          gronu pedagogicznemu, pracownikom i uczniom 


za życzliwość i ogrom pracy, jaką włożono w przygotowanie poczęstunku na Dzień Sybiraka w Lubaczowie.

Profesjonalna obsługa oraz smaczne jedzenie uatrakcyjniły uroczystość.

Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej pracy z młodzieżą. Wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana.  
                                          Pani Marii Lechowicz


za współpracę i pamięć o Sybirakach. Dziękujemy za zaangażowanie.

Życzymy pozytywnych doświadczeń w Pani działalności, wiele  dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, kolejnych wartościowych inicjatyw, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu.                Harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego 

                                             w Lubaczowie, 


za wystawienie pocztu sztandarowego podczas Mszy Świętej z okazji Dnia Sybiraka.

Równocześnie dziękujemy za pomoc przy rozdaniu statuetek. Dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy pozytywnych doświadczeń w Waszej służbie i działalności, wiele dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, kolejnych wartościowych inicjatyw, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu.                         Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2033 


                 im. gen. bryg. Józefa  Kustronia w Lubaczowie, 


za wystawienie pocztów sztandarowych ze sztandarem Związku Sybiraków oraz ze sztandarem Jednostki Strzeleckiej 2033 im.gen. bryg. 
Józefa Kustronia w Lubaczowie i warty honorowej podczas Mszy Świętej 
z okazji Dnia Sybiraka.

Równocześnie dziękujemy za pomoc przy rozdaniu statuetek.
Dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy dalszej owocnej działalności w 

Ruchu Strzeleckim.
Uczniom Technikum Żywienia przy Zespole Szkół w Oleszycach:
 
                                              Taras Semeriak
                                              Kostiantyn Shchybiria
                                              Natalia Chowaniec
                                              Katarzyna Nieckarz
                                              Karolina Rebizant
                                              Renata Furgała
                                              Kacper Staroń
                                              Beata Masztalerz

i paniom : Renacie Kozioł, Agnieszce Nieckarz

za przygotowanie i profesjonalną obsługę konsumpcyjną uroczystości Dnia Sybiraka. 

 Uczniowie wykazali się wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem. Mamy nadzieję, że są źródłem inspiracji dla uczniów z klas programowo młodszych w podejmowaniu działań na płaszczyźnie zawodowej.

Gratulujemy. Życzymy wytrwałości i sukcesów.


                                    Panu Mariuszowi Frantowi

                   Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury 

 

w Lubaczowie za życzliwość i udostępnienie konta bankowego.Cieszymy się, że to właśnie w Panu znaleźliśmy sojusznika.

Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                                           Pani Iwonie Buczko

                                Dziennikarce TV Lubaczówza życzliwość, za fotograficzne i filmowe udokumentowanie przebiegu uroczystości Dnia Sybiraka.

Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.                               Panu Zbyszkowi Krygowskiemu

                                 z "Mech-Bud" w Lisich Jamach.


za zaprojektowanie i wykonanie statuetek w formie wagoników dla Sybiraków Terenowego Koła w Lubaczowie. Wykonane przez Pana statuetki przyciągają swoją oryginalnością i solidnością wykonania.

Życzymy pozytywnych doświadczeń w Pana działalności, wiele dobrodziejstw i ludzkiej życzliwości, wszelkiej radości i szczęścia w każdym dniu.
♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękuję za czas, który poświęciłeś, aby tu być .
Mam nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.