♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

.

wtorek, 7 lipca 2015

Nagroda IPN „Świadek Historii”.


Zdjęcie pochodzi ze strony: www. ipn.gov.pl

Honorowe wyróżnienie „Świadek Historii” to lokalny odpowiednik ogólnopolskiej nagrody Kustosz Pamięci Narodowej przyznawanej od 2002 r. przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego z lat 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu. Nagroda „Świadek Historii” jest przyznawana przez regionalne oddziały IPN osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu
Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele popularyzacji historii. Laureatów nagrody „Świadek Historii” wyłania kapituła, której przewodniczy prezes IPN.
5 listopada 2013 roku  w gronie wyróżnionych była lubaczowianka - Lidia Argasińska, deportowana w latach 40. do Kazachstanu, działaczka Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie, autorka wspomnień z tego tragicznego okresu .
17 czerwca 2015 roku, Pani Lidia Argasińska otrzymała pismo z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Rzeszowie, Instytutu Pamięci Narodowej,  następującej treści:

Spotkania z gimnazjalistami

9 i 10 czerwca 2015 roku odbyły się spotkania członków Zarządu Koła Sybiraków w Lubaczowie-Pani Lidii Argasińskiej i Pana Mieczysława Szymoniaka z młodzieżą klas pierwszych gimnazjum.

Podczas tych spotkań Sybiracy dzielili się swoimi indywidualnymi przeżyciami i spostrzeżeniami z przymusowego pobytu na Syberii.

poniedziałek, 6 lipca 2015

Posiedzenie Zarządu

10 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału w Jarosławiu.

Program zebrania:

1. Podsumowanie XXVI Krajowej Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Izbie Pamięci Sybiraków w Jarosławiu imienia Zofii Garczyńskiej, założycielki i wieloletniej Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu.


W posiedzeniu uczestniczył Pan Mieczysław Szymoniak, Prezes Zarządu Koła Terenowego Sybiraków w Lubaczowie.

Spotkania pokoleń

Spotkania pokoleń od lat są tradycją członków naszego Koła. Systematycznie spotykamy się z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego i nie tylko.

Nas Sybiraków wciąż ubywa - czas jest nieubłagany. Ze 138 członków zapisanych do Koła w Lubaczowie w chwili jego powstawania dziś pozostało już niewiele ponad 48 osób. Tragiczne przeżycia odcisnęły swoje piętno na życiu każdego z nas, a koszmary wciąż wracają. Nie ma wśród nas Sybiraka, który nie pozostawił kogoś na tamtej ziemi – rodziców, przyjaciół, sąsiadów. Dlatego też tak ważne jest przypominanie młodym tamtych tragicznych wydarzeń, ukazanie historii zsyłek, martyrologii nas-obywateli polskich i naszych niełatwych powrotów na ojczystą ziemię.

W ramach projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które

Uroczyste pasowanie na ucznia

Tradycją na stałe wpisaną w działalność Związku Sybiraków Terenowego Kola w Lubaczowie stał się udział w Święcie Szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota- w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia gimnazjum.

29 maja 2015 roku uroczystość Święta Szkoły rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt, Proboszcz Ks. Czesław Gołdyn, dyrektorzy sąsiednich szkól oraz samorządowcy.

Przybyłych gości przywitała Pani Marta Szpyt, Dyrektor Gimnazjum i zaprosiła wszystkich do wspólnego świętowania. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów

♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś, aby być tu z nami.
Mamy nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.