♦Mapa zesłań♦

♦ Do Młodych ! ♦
Sybir to nie to samo co Syberia.

Syberia jest krainą geograficzną, rozciągająca się

od Uralu do Kamczatki.

Sybir jest symbolem niszczenia polskości!
Czytając i słuchając wspomnień Sybiraków zauważyć można odmienność w opisach z dwóch powodów:

Najtragiczniejszy był los polskich sierot, które kierowano do sowieckich sierocińców tzw. dietdomami. Oprócz obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, zmuszano je do różnych prac na rzecz tych domów, kierowano do ciężkich prac kołchozowych.

Bez rodziny, bez pomocy opiekunów czy tez znajomych ich życie i walka o przetrwanie, była z góry przegrana.

Więcej szczęścia miały te dzieci i młodzież, którzy mieli przy sobie rodzinę, opiekunów czy też znajomych. Łatwiej było im znosić trudy niewolniczego życia i pracy.

Jeśli nie MY, to KTO?

Jeśli nie MY, to KTO?

Translate

Szukaj na tym blogu

.

środa, 27 maja 2015

Spotkanie z marszałkiem Sejmu


Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Sybiraków  

 z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. delegacja Zarządu Głównego Związku Sybiraków w składzie: Grzegorz Lipowski – wiceprezes Zarządu Głównego, Kordian Borejko – sekretarz generalny, Mieczysław Pogodziński – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie, została przyjęta przez marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

Tematem spotkania było omówienie zaawansowania prac w Sejmie nad projektami złożonych w 2013 r. dwóch ustaw: o przyznanie świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej sybirakom-kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji na terenie byłego Związku Radzieckiego.

Poinformowaliśmy marszałka o wszystkich spotkaniach, jakie odbyliśmy w ministerstwach i
urzędach centralnych, oraz o naszym udziale w pracach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Prosiliśmy o podtrzymanie naszej prośby zgłaszanej każdorazowo podczas spotkań Komisji, aby projekt Ustawy o zmianie Ustawy o inwalidztwie wojennym został skierowany na debatę plenarną Sejmu jeszcze w tej kadencji.

Poinformowaliśmy również marszałka, że w uzgodnieniu z Janem Stanisławem Ciechanowskim, szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, będziemy organizowali debatę nt.: „Następstw pobytu osób zesłanych na Sybir”. Tematyka tej debaty ściśle jest powiązana z omawianym projektem ustawy. Marszałek przyjął naszą prośbę o objęcie patronatem honorowym tej debaty i zgodził się, by odbyła się ona na terenie Sejmu.

Podczas spotkania przypomnieliśmy marszałkowi o tym, że w korespondencji, którą skierował do nas jako odpowiedź na naszą prośbę, będąc jeszcze ministrem spraw zagranicznych, zawarł sformułowanie: „postulaty wysuwane przez Związek Sybiraków uważamy za słuszne, a towarzyszące brakowi ich zadośćuczynienia rozgoryczenie i poczucie niesprawiedliwości za w pełni uzasadnione. Przyjęcie postulowanych przez Sybiraków rozwiązań prawnych w polskim ustawodawstwie powinno stanowić realizację moralnego obowiązku wobec tej szczególnej grupy ofiar represji politycznych. Zdajemy sobie także sprawę, iż rokrocznie, z przyczyn naturalnych, liczba osób do niej należących znacząco maleje”.

W trakcie spotkania poinformowaliśmy marszałka o naszej podstawowej działalności, tj. utrwalaniu historii zesłań przez m.in. tworzenie znaków pamięci i żywe lekcje historii organizowane w szkołach. Marszałek był zaskoczony faktem, że mimo naszych postulatów w programach nauczania historii w szkołach nie ma tematu zesłań na Sybir.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a dalsze uzgodnienia robocze zgodnie z zaleceniem marszałka Radosława Sikorskiego będą realizowane w kontakcie z dyrektorem generalnym Gabinetu Marszałka Sejmu Michałem Marcinkiewiczem, który uczestniczył w spotkaniu.
Od lewej: wiceprezes Zarządu Głównego ZS Grzegorz Lipowski, marszałek Sejmu Radosław Sikorski, sekretarz generalny ZG ZS Kordian Borejko, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński
Oprac.: Grzegorz Lipowski, wiceprezes Zarządu Głównego

 / Informacja udostępniona dzięki Zarządowi Głównemu Związku Sybiraków/


♦MIŁY GOŚCIU♦

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś, aby być tu z nami.
Mamy nadzieję, że powrócisz jeszcze na ten Blog.♦Wszelkie prawa zastrzeżone ♦

Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga zgody autorki bloga.
.